University of Oulu

Äärelä-Vihriälä, R. (2019). Kielipesäpedagogiikka saamelaisen varhaiskasvatuksen arvojen vahvistaja. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Kielipesäpedagogiikka saamelaisen varhaiskasvatuksen arvojen vahvistaja

Saved in:
Author: Äärelä-Vihriälä, Rauni1
Organizations: 1Sodankylän kunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062622071
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa kuvaillaan kielipesäpedagogiikan lähtökohtia ja sen toteuttamista saamenkielisissä kielipesissä. Kielipesäpedagogiikan viitekehys esitellään saamen kielen elvytyksen, saamelaiskulttuurin, saamelaiskasvatuksen ja kielen omaksumisen näkökohdista. Näiden lisäksi artikkelissa syvennytään kielipesäpedagogiikan käytänteisiin, kuten aamupiiriin, satuihin ja leikkeihin, päiväkotien välttämättömiin ensisijaisiin toimintoihin sekä teemojen mukaiseen suunnitteluun ja luonnon merkitykseen oppimisympäristönä. Lisäksi tarkastellaan pienryhmäpedagogiikkaa, materiaalien hankkimista ja yhteisön vahvaa roolia kielipesissä. Artikkeli perustuu vuonna 2016 valmistuneen väitöskirjan tutkimustuloksiin saamenkielisen kielipesän arjen käytänteistä. Peilauspinta saadaan myös tutkijan kielikylvyn kehittäjäopettajuuden tuomista kokemuksista. Väitösutkimuksessa seurattiin pohjoissaamenkielinen kielipesän arkea yhden toimintavuoden aikana. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, minkälaisista toiminnoista saamenkielinen kielikylpy kielipesässä rakentuu ja miten saamen kielen käyttöä tuetaan ja elvytetään kielipesän toiminnoissa. Näistä toiminnoista muodostettiin termin kielipesäpedagogiikka. Tutkimuksen teon aikana Sodankylään perustettiin pohjoissaamenkielisen kielipesä ja tutkimuksen valmistuttua vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman saamenkielisen kielikylvyn laajentamishanke pantiin alulle Sodankylässä. Hankkeessa valmistui muun muassa Sodankylän kunnan ensimmäinen pohjoissaamenkielisten kielipesien varhaiskasvatussuunnitelma, kielipesien uudistetut saamelaiseen varhaiskasvatukseen perustuvat toimintasuunnitelmat ja kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma.

see all

Čoahkkáigeassu

Dán artihkkalis govviduvvo giellabeassepedagogihka vuolggasajit ja dan ollašuhttin sámegielat giellabesiin. Giellabeassepedagogihka refereansarámma sámegiela ealáskahttima, sámekultuvrra, sápmelaš bajásgeassima ja giela oahppama dáfus ovdanbuktojuvvo. Daid lassin čieŋkuduvvo giellabeassepedagogihka geavadagaide dego iđitrieggái, máidnasiidda ja stohkosiidda, beaiveruovttuid vealtameahttun vuosttašsaji doaimmaide, sihke temáid mielde plánemii ja luonddu mearkkašupmái oahppanbirasin. Dasa lassin guorahallojuvvo smávvajoavkopedagogihkka, materiálaid skáhppon ja servoša nana rolla oassin giellabeasi doaimmaid. Artihkal vuođđuduvvá jagis 2016 gárvvásmuvvan nákkosgirjji dutkanbohtosiidda sámegielat giellabeasi árgga geavadagain. Maiddái giellalávguma ovddideaddjioahpaheaddji vásáhusat speadjalastojuvvojit oassin teavstta. Dutkamušas čuvvojuvvui davvisámegielat giellabeasi árga ovtta doaibmajagi áigge. Erenomážit dutkojuvvui, makkár doaimmain sámegielat giellalávgun giellabeasis čohkiida ja mo sámegiela geavaheapmi dorjojuvvo ja ealáskahttojuvvo giellabeasi doaimmain. Dáin doaimmain hábmejuvvui tearbma giellabeassepedagogihkka. Dutkamuša dahkama áigge Soađegillái vuođđuduvvui davvisámegielat giellabeassi ja go dutkamuš gárvvásmuvai, oahpahus- ja kulturministeriija ruhtadan sámegielat giellalávguma viiddideami guoskevaš prošeakta álggahuvvui Soađegilis. Prošeavttas gárvvásmuvai earret eará gieldda vuosttaš davvisámegielat giellabesiid árrabajásgeassinplána, mii vuođđuduvai riikkaviidosaš árrabajásgeassinplána ođastussii. Maiddái giellabesiid ođasmahtton sápmelaš árrabajásgeassima doaibmaplánat ja guovttegielat oahpahusa oahppoplána čállojuvvojedje.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 59 - 78
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.