University of Oulu

Estola, E., & Erkkilä, R. (2019). Opettaja tunturin takana. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Opettaja tunturin takana

Saved in:
Author: Estola, Eila1; Erkkilä, Raija2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Oulun Ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062622097
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Description:

Tiivistelmä

Artikkeli kuvaa saamelaisen opettajan, Annan, koulutietä lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Kertomuksen kautta avataan paikkaan ja luontoon sitoutuvan kasvatuksen merkitystä sekä sitä, miten paikkaperusteisuutta käytännössä voidaan toteuttaa. Paikkaperusteisella kasvatuksella vahvistetaan lasten yhteyksiä ympärillä oleviin ihmisiin, sukuun ja yhteisöön ja siihen paikkaan, jossa he elävät. Vahva paikkatunne yhdessä yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteen kanssa vahvistaa osallisuuden kokemusta, mikä puolestaan voi parhaimmillaan estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Annan kertomus tuo esiin opettajan merkityksen arvokasvattajana. Artikkeli on aiemmin julkaistu teoksessa Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuotispäivänä (Estola, Heikkinen & Räsänen, 2007).

see all

Čoahkkáigeassu

Artihkal govvida sápmelaš oahpaheaddji, Anna, skuvlabálgá mánnávuođas gitta rávesolmmožin. Muitalusa bokte rahppojuvvo báikái ja lundui čatnaseaddji bajásgeassima mearkkašupmi sihke dat, mo báikevuođuštusa sáhttá geavadagas ollašuhttit. Báiki bajásgeassimis nanne mánáid oktavuođa birrasa olbmuide, sohkii ja servošii ja dan báikái, gos sii ellet. Nana báikedovdu ovttas searvvušlašvuođain ja gullama dovdduin nanosmahttá oasálašvuođa vásáhusa, mii fas sáhttá buoremus dilis easttadit oktonasvuođa ja eret duvdima. Anna muitalus buktá ovdan oahpaheaddji mearkkašumi árvobajásgeassin. Artihkal lea ovdal almmustahtton girjjis Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuotispäivänä (Estola, Heikkinen & Räsänen, 2007).

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 79 - 96
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.