University of Oulu

Peltola, M., & Suorsa, T. (2019) Sosiaalinen ja materiaalinen tila kasvatusvuorovaikutuksessa. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Sosiaalinen ja materiaalinen tila kasvatusvuorovaikutuksessa

Saved in:
Author: Peltola, Maria1; Suorsa, Teemu1
Organizations: 1Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062622105
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan, millä tavoin avoin tila tukee toimijuutta, kehitystä ja oppimista saamelaisessa varhaiskasvatuksessa, ja miten tuota tilaa tuotetaan ja rajataan. Käytännössä tilaa, vapautta ja toimintamahdollisuuksia luodaan sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin että materiaalisen ympäristön avulla. Aikuinen antaa lapselle vapautta ja toimintatilaa sekä pienemmässä mittakaavassa, kuten keskustelussa tai leikissä, että laajemmin, koko arkielämän tasolla. Avoimen tilan tarkastelussa kyse on siitä, millaisia asioita kasvattajan tulee huomioida ohjatessaan lapsiryhmää ja yksittäistä lasta. Millä tavalla sosiaalinen ja materiaalinen avoin tila luo toimintamahdollisuuksia lapselle — ja myös aikuiselle? Artikkelissa kuvataan aluksi, mitä avoin tila ja sen rajat tarkoittavat. Sen jälkeen pohditaan erityisesti saamelaiseen varhaiskasvatukseen liittyvin esimerkein, mitä avoin tila voi olla käytännössä, ja millaisia merkityksiä tilan luomiseen ja rajaamiseen liittyy. Saamelaisen kasvatuksen kontekstit tarjoavat monia kiinnostavia näkökulmia tilan, vapauden ja toimintamahdollisuuksien tarkasteluun. Näistä voi kasvatus ja opetus inspiroitua laajemminkin. Luomalla avointa tilaa, luodaan siis toimintamahdollisuuksia. Samalla tilan rajat ovat edellytys kehityksen ja oppimisen etenemiselle ja toimijuuden kokemukselle.

see all

Čoahkkáigeassu

Dán artihkkalis guorahallojuvvo, mainna lágiin rabas sadji doarju doaibmivuođa, ovdáneami ja oahppama sápmelaš árrabajásgeassimis ja mo dat sadji buvttaduvvo ja ráddjejuvvo. Geavadagas saji, friddjavuođa ja doaibmavejolašvuođaid láhčit sihke sosiálalaš vuorrováikkuhusa vugiiguin ja materiálalaš birrasa vehkiin. Rávesolmmoš addá mánnái friddjavuođa ja doaibmasaji sihke uhcit oktavuođain, dego ságastallamis ja stoahkamis, ja viidásabbot olles árgaeallima dásis. Rabas saji dárkkodeamis gažaldat lea das, makkár áššiid bajásgeassi ferte váldit vuhtii mánnájoavkku ja ovttaskas máná stivremis. Mainna lágiin sosiálalaš ja materiálalaš rabas sadji hábme doaibmavejolašvuođaid mánnái — ja maiddái rávesolbmui? Artihkkalis govviduvvo álggus, maid rabas sadji ja dan ráját oaivvildit. Dan maŋŋá guorahallojuvvo erenomážit sápmelaš árrabajásgeassima ovdamearkkaid bokte, mii rabas sadji sáhttá geavadagas leat, ja makkár mearkkašumit saji láhčimii ja ráddjemii laktásit. Sápmelaš bajásgeassima konteavsttat fállet máŋggaid miellagiddevaš geahččanguovlluid saji, friddjavuođa ja doaibmavejolašvuođaid dárkkodeapmái. Dáin sáhttá bajásgeassin ja oahpahus oažžut inspirašuvnna viidásabbotge. Hábmemiin rabas saji, hábmejuvvojit nappo doaibmavejolašvuođat. Seamma saji ráját leat gáibádussan vai ahtanuššan ja oahppan sáhttet ovdánit ja doaibmivuođa sáhttá vásihit.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 97 - 110
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.