University of Oulu

Linkola-Aikio, I.-A. (2019). Saamen kieli saamelaisen oppilaitoksen kielimaisemassa. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Saamen kieli saamelaisen oppilaitoksen kielimaisemassa

Saved in:
Author: Linkola-Aikio, Inker-Anni1
Organizations: 1Sámi allaskuvla
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062722128
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Description:

Tiivistelmä

Luku käsittelee koulun kielimaisemaa ja pohjautuu vuonna 2014 valmistuneeseen väitöstutkimukseen. Etnofgrafisessa tutkimuksessa on kuvattu saamelaisen oppilaitoksen arkitodellisuutta, käytänteitä ja saamen kielen asemaa siinä. Saamelaislasten kielellisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää sitä, että institutionaalisen kasvatuksen piirissä sitoudutaan monikielisyyden periaatteeseen. Päiväkotien ja koulujen kielikäytänteet ja kielimaiseman suunnittelu tulee nähdä osana pedagogisia suunnitelmia. Kielimaiseman tiedostava luominen ja käyttö opetuksessa kuuluu mukaan toimintasuunnitelmiin ja käytänteisiin.

see all

Čoahkkáigeassu

Lohku gieđahallá skuvlla gielladuovdaga ja vuođđuduvvá jagis 2014 gárvvásmuvvan nákkosdutkamuššii. Etnográfalaš dutkamušas lea govviduvvon sápmelaš oahppolágádusa árgaduođalašvuohta, geavadagat ja sámegiela sajádat das. Sámemánáid gielalaš dásseárvvu ollašuvvan gáibida dan, ahte institušuvnnalaš bajásgeassimis čatnašuvvat máŋggagielalašvuođa prinsihppii. Beaiveruovttuid ja skuvllaid giellageavadagaid ja gielladuovdaga plánema galgá oaidnit oassin pedagogalaš plánaid. Gielladuovdaga diđolaš hábmen ja geavaheapmi oahppamis gullet mielde doaibmaplánaide ja geavadagaide.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 129 - 140
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.