University of Oulu

Ervasti, M., Hautala, M., PIkkarainen, M., Reponen, J., Tuukkanen, J., Daavittila, I., Raatiniemi, L., Martikainen, M. & Korpelainen, J. (2019) Tuhansia turhia kuljetuksia? Uudet teknologiaratkaisut ja toimintatavat ensihoitoon ja päivystykseen. Lääkärilehti 74(24-31): 1584-1587.

Tuhansia turhia kuljetuksia? : uudet teknologiaratkaisut ja toimintatavat ensihoitoon ja päivystykseen

Saved in:
Author: Ervasti, Mari1; Hautala, Mia2,3; Pikkarainen, Minna1,2,4;
Organizations: 1Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
2Oulun yliopisto, lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö
3Oulun yliopisto, tuotantotalouden tutkimusyksikkö
4MRC Oulu
5Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystysalue
6Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ensihoidon- ja päivystyksen vastuualue
7Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto anestesiologian tutkimusryhmä, MRC
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062722160
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Ensihoitopalvelujen kysyntä kasvaa. Kiireettömät tehtävät kuormittavat yhä enemmän.

Menetelmät: Ensihoidon, päivystyksen ja geriatrian asiantuntijoita haastattelemalla selvitettiin, onko tulevaisuuden teknologioista apua hoidossa.

Tulokset: Kiireettömien potilaiden hoidossa on kehitettävä kotimittauksia, datan yhdistämistä ja tekoälyyn pohjautuvia päätöksenteon tukijärjestelmiä. Teknologiaa hyödyntävissä palvelupoluissa korostuu asiantuntijoiden välinen tiedonsiirto ja kommunikaatio.

Päätelmät: Teknologiset ratkaisut ja sähköiset palvelut voivat tukea kotona asumista ja hoidontarpeen ar­viointia. Jos ne saadaan käyttöön laajasti, ensihoito voi hoitaa yhä useammat potilaat hälytyskohteessa ilman kuljetusta tai päivystyskäyntiä.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 74
Issue: 24-31
Pages: 1584 - 1587
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 217 Medical engineering
316 Nursing
Subjects:
Funding: Kiitos Tekesille (nykyään Business Finland) tutkimuksen mahdollistaneesta rahoituksesta.
Copyright information: © Lääkärilehti. Julkaistu tässä arkistossa kustantajan luvalla.