University of Oulu

Peltola, M., & Länsman, U. (2019). Monimuoto-opinnot opiskelijan arjessa. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Monimuoto-opinnot opiskelijan arjessa

Saved in:
Author: Peltola, Maria1; Länsman, Unni2
Organizations: 1Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
2Saamelaisalueen koulutuskeskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062722164
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa kuvataan saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen monimuoto-toteutusta ja pohditaan opintojen jäsentymistä osaksi opiskelijan arkea. Opintojen toteuttaminen harvaanasutulla alueella vaatii monimuotoisuutta, joustavuutta ja etäyhteyksien ja -toteutusten hyödyntämistä monipuolisesti. Etäyhteyksiä tarvitaan arktisella alueella muun muassa pitkien välimatkojen vuoksi ja monimuotoisuus ylipäätään korostuu nykyopiskelussa, sillä pyrkimys on ottaa huomioon paremmin opiskelijoiden moninaiset elämäntilanteet. Monimuoto-opinnot sisältävät erilaisia opintojen toteutusmuotoja, joista osan muodostavat etäyhteyksiä ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävät etätoteutukset. Kun joustavuus ja monimuotoisuus lisääntyvät, kasvavat samalla myös itseohjautuvuuden, arjen hallinnan, oppimisen itsesäätelyn ja kiinnittymisen vaatimukset. Olennainen kysymys kokonaisuudessaan on se, miten opinnot asettuvat osaksi opiskelijan arkea ja millaisena opiskelija näkee omat toimintamahdollisuutensa. Lisäksi voidaan pohtia, miten opintojen toteutus ja ohjaus tukevat näitä prosesseja. Näkökulma monimuoto-opintoihin osana opiskelijan arkielämää (conduct of everyday life) rakentuu osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin tukemisen, sekä itseohjautuvuuden ja kiinnittymisen haasteista. Vaikka tässä puhutaan erityisesti opiskelijan arjesta, käsitteistön avulla on mahdollista tarkastella kenen tahansa toimijan arkea, missä tahansa toimintaympäristössä.

see all

Čoahkkáigeassu

Dán artihkkalis govviduvvo sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjiskuvlema máŋggahámat ollašuhttin ja dárkkoduvvo oahpuid heiveheapmi oassin studeantta árgga. Oahpuid ollašuhttin boaittobeale guovllus gáibida máŋggahápmásašvuođa, njuovžilvuođa ja gáiddusoktavuođaiguin ja -ollašuhttimiiguin ávkkástallama máŋggabealálaččat. Gáiddusoktavuođat dárbbašuvvojit árktalaš guovllus earret eará guhkes gaskkaid dihte ja máŋggahápmásašvuohta oppalohkái deattohuvvá dálá studeremis, dasgo figgamuš lea buorebut váldit vuhtii studeanttaid máŋggalágán eallindiliid. Máŋggahámioahput sisttisdollet sierralágán oahpuid ollašuhttinvugiid, main oassi čohkiida gáiddusollašuhttimiin, mat ávkkástallet gáiddusoktavuođaiguin ja fierbmeoahppobirrasiiguin. Go njuovžilvuohta ja máŋggahápmásašvuohta lassánit, sturrot maiddái iešstivrema, árgga hálddašeami, oahppama iešmuddema ja čatnaseami gáibádusat. Guovddáš gažaldat ollisvuođas lea dat, ahte mo oahput sajáiduvvet oassin studeantta árgga ja makkárin studeanta oaidná iežas doaibmavejolašvuođaid. Dasa lassin sáhttá guorahallat, mo oahpuid ollašuhttin ja bagadallan dorjot dáid proseassaid. Geahččanguovlu máŋggahámioahpuide oassin studeantta árgaeallima (conduct of everyday life) čohkiida oasálašvuođa, doaibmivuođa ja buresveadjima doarjuma sihke iešstivrejumi ja čatnaseami hástalusain. Vaikke dás hállojuvvo erenomážit studeantta árggas, doahpagiid vehkiin lea vejolaš dárkkodit gean beare doaibmi árgga, man beare doaibmabirrasis.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 155 - 174
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.