University of Oulu

Kess, R., & Juutinen, J. (2019). Matkakertomuksia : opettajina saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Matkakertomuksia : opettajina saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa

Saved in:
Author: Kess, Riikka1; Juutinen, Jaana1
Organizations: 1Oulun Yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062722166
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Description:

Tiivistelmä

Luvussa pohditaan opettajien omaa positiota saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa. Kokemusten pohjalta tarkastellaan monimuotokoulutukseen liittyviä käytänteitä, kuten etä- ja lähiopetusta sekä kieli- ja kulttuurikysymyksiä. Luvussa painottuvat kasvatuksen konteksisidonnaisuus ja yhdessä kertomisen tilat sekä interkulttuurinen kompetenssi osana opettajuuden rakentumista.

see all

Čoahkkáigeassu

Logus guorahallojuvvo oahpaheaddjiid iežas posišuvdna sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjiskuvlejumis. Vásáhusaid vuođul dárkkoduvvojit máŋggahámiskuvlejupmái laktáseaddji geavadagat, dego gáiddus- ja lagašoahpahus sihke giella- ja kulturgažaldagat. Logus deattohuvvet bajásgeassima konteakstačanusvuohta ja ovttas muitaleami sajit sihke interkultuvrralaš kompetánsa oassin oahpaheaddjivuođa huksemis.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 175 - 182
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.