University of Oulu

Sieppi, O., & Hirvonen, N. (2019). Saamelaisen kasvatuksen erityispiirteitä. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Saamelaisen kasvatuksen erityispiirteitä

Saved in:
Author: Sieppi, Onneli; Hirvonen, Nina1
Organizations: 1Sodankylän kunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062722168
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Description:

Tiivistelmä

Saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen kandidaatintutkielmamme käsittelevät saamelaisia kasvatusarvoja — sitä, mitä ne ovat pinnan alla ja miten ne ovat ilmentyneet käytännön elämässä. Tutkimustulokset on tiivistetty ja yhdistetty tähän artikkeliin. Suomessa kunnallisena palveluna järjestetty saamelainen varhaiskasvatus on historialtaan lyhyttä, etenkin verrattuna saamelaisen kasvatuksen historiaan. Tällä hetkellä uusimmat varhaiskasvatuksen ohjeistukset ja näkemykset jopa tukisivat monilta osin saamelaispedagogiikkaa toteutumaan. Saamelaista varhaiskasvatusta kehittäessä on kuitenkin tiedostettava ja syvennyttävä siihen, mitä erityispiirteitä ja arvoja saamelainen kasvatus sisältää, kuten esimerkiksi vapauden ja vastuun vuoropuhelun epäsuorine ohjaustapoineen, jotka olivat tutkielmiemme keskeisimpiä teemoja. Vasta syvemmän ymmärryksen myötä on mahdollista vastata paremmin juuri saamelaisen varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

see all

Čoahkkáigeassu

Sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjeskuvlejumi kandidáhtadutkamuššame gieđahallet sápmelaš bajásgeassima árvvuid — dan, mat dat leat olgguldasgara ja giera vuolde ja mo dat leat boahtán ovdan praktihkalaččat. Dutkanbohtosat leat čoahkkáigesson ja ovttastahtton dán artihkkalii. Suomas gieldda bálvalussan ordnejuvvon sápmelaš bajásgeassima historjá lea oanehis, eandaliige veardidettiin sápmelaš bajásgeassima historjái. Dálá ođđasamos árrabajásgeassima rávvagat ja oainnut juobe dorjjošedje máŋggain osiin sámepedagogihka ollašuvvama. Sápmelaš árrabajásgeassima ovddidettiin ferte goittot diđoštit ja vuodjut dasa, makkár erenomáš iešvuođaid sápmelaš bajásgeassin sisttisdoallá, dego ovdamearkka dihte friddjavuođa ja ovddasvástádusa dialoga oktan eahpenjulges stivrenvugiiguin, mat ledje dutkamuššame guovddáš fáttát. Easka čiekŋalut áddejupmi buktá vejolašvuođa buorebut vástidit aiddo sápmelaš árrabajásgeassima dárbbuide.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.