University of Oulu

Kärnä, P., Harmoinen, S., Vesterinen, V.-M., & Aksela, M. (2018). Opettajan puhe esimerkillisten fysiikan ja kemian opettajien tunneilla. FMSERA Journal, 2(1), 35-44. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69900

Opettajan puhe taitavien fysiikan ja kemian opettajien tunneilla

Saved in:
Author: Kärnä, Pirkko Liisa1; Harmoinen, Sari2; Vesterinen, Veli-Matti3;
Organizations: 1Helsingin yliopisto
2Oulun yliopisto
3Turun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019070322753
Language: Finnish
Published: Finnish Mathematics and Science Education Research Association, 2018
Publish Date: 2019-07-03
Description:

Tiivistelmä

Tässä etnografisessa tutkimuksessa havainnoitiin ja haastateltiin kahta peruskoulun fysiikan ja kemian opettajaa, joiden opetuksen korkea taso oli näkynyt sekä oppimistuloksissa että oppilaiden myönteisissä asenteissa fysiikan ja kemian opiskelua kohtaan. Molemmat opettajat olivat löytäneet vahvuuksiensa mukaisen lähestymistavan opetukseen. Toinen opettaja tuki aktiivisesti oppilaan itsenäistä työskentelyä kun taas toisen opettajan tunnit olivat strukturoidumpia. Hänellä oli taito selittää asiat selkeästi ja mielenkiintoisesti. Tutkimuksen opettajat ohjasivat kokeellista työskentelyä eri tavoin tekemällä siitä oppilaalle merkityksellisen. Havainnoinnin perusteella opettajan puheen tehtävänä on käsitteiden muodostamisen tukeminen luomalla merkityksellisiä yhteyksiä, oppilaan ymmärryksen tarkistaminen, sekä vuorovaikutuksen rakentaminen. Näistä tehtävistä keskeisin oli vuorovaikutuksen rakentaminen, mikä näkyi keskustelunomaisena puheena oppitunneilla.

see all

Series: FMSERA Journal
ISSN: 2490-158X
ISSN-E: 2490-158X
ISSN-L: 2490-158X
Volume: 2
Issue: 1
Pages: 35 - 44
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
114 Physical sciences
Subjects:
Copyright information: All papers published in FMSERA Journal are double-blind peer-reviewed and licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/