University of Oulu

Tenhunen, O., Turpeinen, M., Kurki, P., Kliinisen lääketutkimuksen uudet tutkimusasetelmat, Duodecim, 2017, 133:6, p. 599-605

Kliinisen lääketutkimuksen uudet tutkimusasetelmat

Saved in:
Author: Tenhunen, Olli1,2; Turpeinen, Miia3,4; Kurki, Pekka5
Organizations: 1Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
2OYS, syöpätautien ja hematologian vastuualue
3OYS, yhtymähallinto
4Oulun yliopisto, biolääketieteen tutkimusyksikkö
5Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019080623567
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2017
Publish Date: 2019-08-06
Description:

Abstrakti

Uuden lääkkeen kliininen kehitys on tavanomaisesti nähty neljän vaiheen sarjana, jossa jokaisella vaiheella on omat tavoitteensa lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittamisessa. Yksilöllistyvä lääketiede ja lääkkeiden vaikutusmekanismien muuttuminen muuttavat myös kliinisen lääketutkimuksen asetelmia. Kehitysvaiheiden rajat hämärtyvät, ja totunnaiset suuret kontrolloidut monikeskustutkimukset voivat osittain korvautua yksilöllisillä ja riskiperusteisillä lähestymistavoilla. Lääkkeiden käyttöaiheet kohdentuvat tarkemmin biologisista lähtökohdista, ja kohdelähtöinen kehitys voi ohjata kliinisen tutkimuksen asetelmia kaikissa kehitysvaiheissa. Myös rekisteritiedon ja mallinnusten hyödyntäminen kliinisessä lääketutkimuksessa yleistyy.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 133
Issue: 6
Pages: 599 - 605
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3111 Biomedicine
317 Pharmacy
319 Forensic science and other medical sciences
Subjects:
Copyright information: © Duodecim 2017. The Version of Record can be found at http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo13612.