University of Oulu

Lunkka, N., Pätsi, J., Suhonen, M., errottu tyytyväisyys, pettymys ja ärtymys sairaalan organisaatiomuutoksen kontekstissa - osastonhoitajien tunteet merkityksellistämisen prosessissa, 2017, Hallinnon Tutkimus, Vol. 36, p. 170-185.

Kerrottu tyytyväisyys, pettymys ja ärtymys sairaalan organisaatiomuutoksen kontekstissa : osastonhoitajien tunteet merkityksellistämisen prosessissa

Saved in:
Author: Lunkka, Nina; Pätsi, Jaana; Suhonen, Marjo
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019082725640
Language: Finnish
Published: Hallinnon tutkimuksen seura, 2017
Publish Date: 2019-08-27
Description:

Abstract

Sensemaking is a process by which individuals actively construct meanings towards novel and ambiguous situations they confront. The role of emotions in sensemaking is two folding: emotions affect to sensemaking but they also affect to emotions actors construct towards the situation. In the study, nurse managers’ sensemaking of their experiences of emotions in the context of organizational change were analyzed with narrative analysis. As a result, three tales were constructed: 1) tale of satisfied nurse manager, 2) tale of disappointed nurse manager and 3) tale of irritated nurse manager.

see all

Tiivistelmä

Merkityksellistämisen prosessissa rakennetaan ymmärrystä käsillä olevasta uudesta tai ristiriitaisesta tilanteesta tai tapahtumasta, kuten organisaatiomuutoksesta. Tunteet vaikuttavat merkityksellistämisen prosessiin ja merkityksellistäminen puolestaan vaikuttaa asiaa kehittävien toimijoiden tunnetiloihin. Artikkelissa analysoitiin narratiivisella analyysillä kymmenen sairaalan osastonhoitajan jälkikäteistä tunnekokemusten merkityksellistämistä saman organisaatiomuutoksen kontekstista. Analyysin tuloksena rakentui kolme tyyppitarinaa, jotka olivat: 1) tyytyväisen osastonhoitajan tarina, 2) pettyneen osastonhoitajan tarina ja 3) ärtyneen osastonhoitajan tarina. Tulosten perusteella voidaan esittää, että osastonhoitajien identiteettiä uhkaavat tapahtumat tai tilanteet saattavat nostaa esiin tunteita, jotka häiritsevät merkityksellistämisen prosessia. Lisäksi organisaatiomuutoksen johtamisen käytänteillä on vahva yhteys niihin tunteisiin, joita osastonhoitajat kehittävät organisaatiomuutosta kohtaan. Tämä edelleen vaikuttaa organisaatiomuutoksen uskottavuuteen.

see all

Series: Hallinnon tutkimus
ISSN: 0359-6680
ISSN-E: 2343-4309
ISSN-L: 0359-6680
Volume: 36
Pages: 170 - 185
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 517 Political science
Subjects:
Copyright information: © Hallinnon tutkimus seura RY. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.