University of Oulu

Keinänen, A-L., Lähdesmäki, R., Ruotsalainen, H., Kääriäinen, M., Opiskelijaohjausosaaminen suun terveydenhuollossa, 2019, Suomen hammaslääkärilehti, Vol. 8, p. 40-47.

Opiskelijaohjausosaaminen suun terveydenhuollossa

Saved in:
Author: Keinänen, Anna-Leena1; Lähdesmäki, Raija2; Ruotsalainen, Heidi3;
Organizations: 1Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, MRC Oulu
3Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, MRC Oulu
4Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, MRC Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019082925959
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2019
Publish Date: 2019-09-30
Description:

Abstract

Lähtökohdat: Koulutusrakenteiden muutokset edellyttävät suun terveydenhuollon ammattilaisilta opiskelijaohjausosaamista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla suun terveydenhuollon ammattilaisten opiskelijaohjausosaamista ja siihen yhteydessä olevia taustamuuttujia.

Menetelmät: Aineisto kerättiin Opiskelijaohjausosaamisen mittari -kyselyllä syksyllä 2017 hammaslääkäreiltä, suuhygienisteiltä ja hammashoitajilta (N = 3 209), jotka työskentelivät Suomen Hammaslääkäriliiton Syventävä käytännön harjoittelu -sivustolle kirjautuneissa sopimusterveyskeskuksissa. Sama kysely tehtiin myös Oulun yliopiston Ohjaajahammaslääkärikoulutuksen suorittaneille hammaslääkäreille (N = 26). Vastausprosentti oli 34,2 % (n= 1 097).

Tulokset: Vastaajat arvioivat ohjausosaamisensa tyydyttäväksi seuraavilla osa-alueilla: opiskelijan oppimisen tukeminen, ohjauskeskustelu ja kehittävän palautteen antaminen. Seuraavat osa-alueet taas arvioitiin heikoiksi: työyksikön opiskelijaohjauskäytäntöjen ja -toimintatapojen tuntemus, ohjaajan motivaatio, tavoitteellinen ohjaus sekä opiskelijalähtöinen arviointi. Osallistumisella ohjaajakoulutukseen oli yhteys opiskelijaohjausosaamiseen.

Johtopäätökset Kehittämistä vaativia osa-alueita ovat erityisesti ohjauskäytäntöjen tuntemus, ohjauksen tavoitteellisuus, arviointi ja ohjaajan motivaatio. Opiskelijaohjausosaamisen kehittämiseksi tarvitaan ohjaajakoulutusta.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 8
Pages: 40 - 47
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen hammaslääkärilehti. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.