University of Oulu

Huhtakangas, M., Tiirinki, H., Bloigu, R., Suhonen, M., Kanste, O., Lyhyt- ja pitkäaikaiset paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävät asiakkaat pohjois-suomen syntymäkohorttiaineistossa, Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät 19.-20.4.2018 : Abstraktikirja, 2018, p. 1

Lyhyt- ja pitkäaikaiset paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävät asiakkaat Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Saved in:
Author: Huhtakangas, Moona1; Tiirinki, Hanna2; Bloigu, Risto3;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, Uusimaa, Suomi
3Tietoteknologian ryhmä, Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Format: abstract
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019090626965
Language: Finnish
Published: , 2018
Publish Date: 2019-09-06
Description:

Abstract

Tausta: Aiemmissa tutkimuksissa asiakkaat on yleensä määritelty paljon palveluja käyttäviksi yhden vuoden konsultaatiokäyntien perusteella. Kuitenkin paljon palveluja käyttävistä vain 30–40 % käyttää paljon palveluja seuraavana vuonna ja 14–24 % viiden vuoden kuluttua. Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää lyhyt- ja pitkäaikaisille paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttäville ominaiset taustatekijät ja tarkastella mitkä taustatekijät erottavat pitkäaikaiset paljon palveluja käyttävät lyhytaikaisista.

Aineisto ja menetelmät: Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966. Aineisto koostuu kohortin vastaajista, jotka ovat vastanneet terveyskeskuspalveluiden käyttöä koskevaan kysymykseen 31- ja 46-vuotisseurantatutkimuksissa (n=4880). Seurantatutkimusten aineistot on kerätty vuosina 1997–1998 ja 2012–2013. Paljon palveluja käyttäväksi määritellään henkilö, joka on käyttänyt terveyskeskuspalveluja vähintään kahdeksan kertaa edellisen vuoden aikana. Lyhytaikaiseksi paljon palveluja käyttäväksi määritellään henkilö, joka on paljon palveluja käyttävä joko 31- tai 46-vuotiaana ja pitkäaikaiseksi henkilö, joka on paljon palveluja käyttävä sekä 31- että 46-vuotiaana. Aineisto analysoidaan soveltuvin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Lyhyt- ja pitkäaikaisille paljon palveluja käyttäville asiakkaille ominaiset taustatekijät eroavat toisistaan.

Johtopäätökset: Paljon palveluja käyttävien tunnistamisessa olisi tarkoituksenmukaisempaa erotella lyhyt- ja pitkäaikaiset paljon palveluja käyttävät.

see all

Pages: 1 - 1
Host publication: Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät 19.-20.4.2018 : Abstraktikirja
Conference: Monitieteiset Perusterveydenhuollon Tutkimuksen Päivät
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © Oulun yliopisto.