University of Oulu

Pelkonen, T., Kaakinen, P., Vaajoki, A., Pölkki, T., Wouters, H., Syöpää sairastavien lasten musiikillisia kokemuksia sairaalahoidossa, Hoitotiede, 2018, Vol. 30:2, p. 155-165

Syöpää sairastavien lasten musiikillisia kokemuksia sairaalahoidossa

Saved in:
Author: Pelkonen, Titta1; Vaajoki, Anne2; Wouters, Heli3;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Kuopion yliopistollinen sairaala, Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö
3Kuopion yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten klinikka
4Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja naisten tulosalue
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019090927354
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2018
Publish Date: 2019-09-09
Description:

Abstract

The purpose of this study was to describe the experiences among children with cancer using music in hospital care. The data were collected at a certain university hospital and in children’s cancer and hematology ward. A total of 15 personal interviews were performed. Interviews in this study were performed at least once with each of the school-aged children (n = 9). Six children were interviewed in the second round of interviews. The data were analyzed through the use of inductive content analysis. Children had diverse musical experiences during hospitalization, which related to listening to the music and to the music workshop activities arranged on the ward. Music during hospitalization had an activating and psychological effect and it was a part of the children’s identity. Music was a form of entertainment and provided something for the children to do. It increased the children’s feelings of satisfaction, provided them with various experiences and helped them manage their emotions. Music had a role in the personality of the hospitalized children and it promoted the learning and inspiration of the children. Children had feasible ideas on how to develop and implement the music workshop activities and also regards to the musical equipment on the ward. This study produces new knowledge about the use of music and the music workshop activities arranged in hospital from the perspective of children. The findings can be utilized in developing pediatric care to better respond to the children’s needs while receiving hospital care.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata syöpää sairastavien lasten kokemuksia musiikin käytöstä sairaalahoidon aikana. Tutkimusaineisto kerättiin erään yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolta yksilöhaastatteluina. Yhteensä tutkimushaastatteluita toteutui 15. Osallistujat olivat kouluikäisiä lapsia (n=9), joita haastateltiin vähintään kerran. Toiseen haastattelukertaan heistä osallistui kuusi. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Lapsilla oli monipuolisia musiikillisia kokemuksia sairaalahoidossa ja ne liittyivät musiikin kuunteluun sekä osastolla toimivaan musapajatoimintaan. Sairaalassa musiikilla oli lapsille toiminnallinen ja psyykkinen merkitys. Se oli myös osa lasten identiteettiä. Musiikki toimi ajanviettotapana, se tarjosi lapsille tekemistä, lisäsi lasten tyytyväisyyttä, helpotti erilaisten tunteiden käsittelyä sekä mahdollisti erilaisia elämyksiä. Musiikki myös ilmensi sairaalahoidossa olevien lasten persoonallisuutta, edisti oppimista ja oivaltamista. Lapsilla oli toteuttavissa olevia kehitysideoita liittyen musapajatoiminnan monipuolistumiseen ja osaston musiikilliseen välineistöön. Tutkimus tuotti uutta hoitotieteellistä tietoa musiikin käytöstä ja musapajatoiminnasta sairaalassa lasten näkökulmasta. Tuloksia voidaan hyödyntää lasten hoitotyön kehittämisessä, jotta voidaan vastata paremmin lasten yksilöllisiin tarpeisiin sairaalahoidon aikana.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 30
Issue: 2
Pages: 155 - 165
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2018. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.