University of Oulu

Kynsilehto, T., Kääriäinen, M., Ruotsalainen, H., Terveydenhoitajien kokemuksia syömishäiriöiden varhaisesta puuttumisesta ja hoidosta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, Hoitotiede, 2018, Vol. 30:1, p. 53-66

Terveydenhoitajien kokemuksia syömishäiriöiden varhaisesta puuttumisesta ja hoidosta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Saved in:
Author: Kynsilehto, Titta1; Kääriäinen, Maria1,2,3; Ruotsalainen, Heidi1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Oulun yliopistollinen sairaala
3Medical Research Center
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019090927414
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2018
Publish Date: 2019-09-09
Description:

Abstract

The aim of the study was to describe the school and student health services’ health nurses’ experiences of the early intervention and care of eating disorders. The data was collected by thematically interviewing the public health nurses (n=13), who worked in secondary schools or upper secondary schools in one city. The data was analysed by content analysis. The public health nurses described the early intervention of eating disorders as health check-ups, where changes of growth was monitored, the SCOFF eating disorder screening questionnaire and other questionnaires were used and nutrition and physical activity were discussed. Symptoms and changes in eating disorders, as well as concerns awakening act of eating disorders were identification marks of disease. Taking up eating disorders was found to be multidimensional and challenging. The treatment of eating disorders included regular measures, individual counselling, co-operation with parents, multi-disciplinary teamwork and resources. Individual need assessment of treatment, detecting symptoms and consequences in eating disorders were important for guiding adolescent to the treatment. The study brings new information about early intervention in eating disorders in school and student health services. The information provided by the study can be utilised in the work of school health nurses, education and in decision-making in health care.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla koulu-ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien kokemuksia syömishäiriöiden varhaisesta puuttumisesta ja hoidosta. Aineisto kerättiin teemahaastattelemalla yhden kaupungin terveydenhoitajia (n=13), jotka työskentelivät yläkoulussa tai lukiossa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Terveydenhoitajat kokivat syömishäiriöiden varhaisen puuttumisen toteutuvan terveystarkastuksessa, jossa kasvun seurannassa havaittiin poikkeamia, käytettiin SCOFFsyömishäiriöseulaa ja muita mittareita sekä keskusteltiin ravitsemuksesta ja liikunnasta. Syömishäiriön oireet ja muutokset sekä huolen herääminen toimivat syömishäiriöiden tunnistusmerkkeinä. Syömishäiriöiden puheeksi ottaminen koettiin moniulotteisena ja tunnistaminen haasteellisena. Syömishäiriöisen nuoren hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla sisältyi säännölliset mittaukset, yksilöllinen ohjaus, yhteistyö vanhempien kanssa, moniammatillinen yhteistyö ja resurssit. Syömishäiriöisen nuoren hoitoon ohjauksessa terveydenhoitajat kokivat keskeiseksi yksilöllisen hoitoon ohjauksen ja syömishäiriöön liittyvien oireiden tunnistamisen sekä syömishäiriön seurausten havaitsemisen. Tutkimus tuo uutta tietoa syömishäiriöiden varhaisesta puuttumisesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kouluterveydenhoitajien työssä, terveydenhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä hoitotyön päätöksenteossa.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 30
Issue: 1
Pages: 53 - 66
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2018. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.