University of Oulu

Ridanpää, J. (2017). Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti. Elore, 24(1). https://doi.org/10.30666/elore.79279

Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti

Saved in:
Author: Ridanpää, Juha1
Organizations: 1Oulun yliopistosto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019091228000
Language: Finnish
Published: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2017
Publish Date: 2019-09-12
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka kielellisten vähemmistöjen tilallinen identiteetti rakentuu ja muotoutuu huumorin kautta. Tutkimuskohteena on Ruotsin puoleisessa Tornionlaaksossa meänkieltä puhuvat kielelliset vähemmistöt. Tutkimuskysymystä lähestytään narratiivisen identiteetin käsitteen kautta, jolla viitataan siihen, kuinka yksilöt ja ryhmät rakentavat kertomuksen itsestään suhteessa laajempiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin diskursseihin. Tutkimus perustuu kahdeksaan syyskuun 2015 ja helmikuun 2016 välillä eri kulttuuritoimijoiden kanssa käytyyn ryhmäkeskusteluun, joissa huumoria lähestyttiin sekä keskustelun temaattisena aiheena että kerronnan muotona. Keskusteluissa kävi ilmi, että meänkieliset kokevat omaavansa erityisen, omanlaatuisen ja poikkeavan huumorintajun, jota luonnehtii mm. härskiys ja rankkuus sekä toiseuden kokemiseen yhdistyvä itseironisuus. Samoin yhdeksi keskeiseksi keskustelun aiheeksi nousi kysymys siitä, onko meänkieli hauska kieli jo itsessään ja tällä tavoin meänkielisten narratiivista identiteettiä luonnehtiva ominaispiirre. Lisäksi tutkimuksessa tuli esille, kuinka itseironia toimii merkittävänä työkaluna vähemmistöidentiteettiä käsiteltäessä.

see all

Series: Elore
ISSN: 1456-3010
ISSN-E: 1456-3010
ISSN-L: 1456-3010
Volume: 24
Issue: 1
Pages: 1 - 21
DOI: 10.30666/elore.79279
OADOI: https://oadoi.org/10.30666/elore.79279
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 519 Social and economic geography
Subjects:
Copyright information: © Ridanpää ja Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 2017.