University of Oulu

Vaarala, M., Korpela, M., Lehtiö, K., Ohtonen, P., Vaihoja, K., Sumrein, B., Paikallisen eturauhassyövän radikaalitavoitteisen hoidon vaikutus potilaiden elämänlaatuun, 2018, Duodecim, vol. 134:5, p. 497-506

Paikallisen eturauhassyövän radikaalitavoitteisen hoidon vaikutus potilaiden elämänlaatuun

Saved in:
Author: Vaarala, Markku1,2; Korpela, Merja3; Lehtiö, Kaisa3;
Organizations: 1Operatiivinen tulosalue, OYS, MRC Oulu
2Seinäjoen keskussairaala
3OYS:n sädehoidon yksikkö
4Operatiivinen tulosalue, OYS
5TAYS:n urologiakeskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019100831809
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2018
Publish Date: 2019-10-08
Description:

Abstract

JOHDANTO. Eturauhassyövän hoidot voivat vaikuttaa elämänlaatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatua hoidon eri vaiheissa.

POTILAAT JA MENETELMÄT. Potilaat täyttivät syöpäpotilaan QLQ-C30-elämänlaatukyselyn sekä eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaadun arviointiin kehitetyt QLQ-PR25- ja EPIC-26-kyselyt ennen radikaalihoitoa, noin kuukausi hoidon jälkeen sekä 6, 12, 24 ja 36 kuukautta hoidon jälkeen. Hoitojen välisiä elämänlaatueroja ajan suhteen arvioitiin lineaarisen sekamallin avulla.

TULOKSET. Hoitoa edeltävään kyselyyn vastasi 101 leikattua, 125 ulkoisella sädehoidolla hoidettua ja 21 kudoksensisäisellä sädehoidolla hoidettua miestä. Ulkoisella sädehoidolla hoidettujen yleinen elämänlaatu oli heikompi jo ennen hoitoa. Leikkaushoito aiheutti virtsankarkailua ja erektiokyvyn menetystä, jotka eivät aina korjaantuneet. Sädehoidetuilla oli enemmän suolioireita.

PÄÄTELMÄT. Eturauhassyövän radikaalihoito aiheuttaa merkittäviä elämänlaatuun vaikuttavia, usein pitkäkestoisia haittavaikutuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää potilasinformaatiossa suunniteltaessa eturauhassyövän radikaalihoitoja.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 134
Issue: 5
Pages: 497 - 506
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © Duodecim 2018. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.