University of Oulu

Mertala, P. (2019). (Vasta)kertomuksia koulutuksen digitalisaatiosta. Kasvatus & Aika, 13(3), 26–45. https://doi.org/10.33350/ka.76593

(Vasta)kertomuksia koulutuksen digitalisaatiosta

Saved in:
Author: Mertala, Pekka1
Organizations: 1Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102534693
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2019
Publish Date: 2019-10-25
Description:

Tiivistelmä

Kotimaista koulutusteknologiatutkimusta on kritisoitu teknologiaoptimistisen paradigman kritiikittömästä noudattamisesta. Tämän artikkelin tavoitteena on kriittisten näkökulmien tuominen osaksi koulutuksen digitalisaatiosta käytävää tieteellistä ja julkista keskustelua. Kerronnalliseen metodologiaan tukeutuen teknologiaoptimismi käsitteellistetään hallitsevaksi kertomukseksi, jota konkretisoidaan neljän kertomuksen kautta. Ne ovat nimeltään: 1) kertomus digitaalisesta tasa-arvosta, 2) kertomus menneisyyteen jämähtäneestä koulusta, 3) kertomus teknologian muutosvoimasta ja 4) kertomus osallisuuden teknologiasta. Niille jokaiselle esitetään myös vastakertomus, joilla tarkoitetaan hallitsevaa kertomusta haastavia, rikkovia ja monipuolistavia kertomuksia. Artikkelin kontekstuaalinen näkökulma painottuu perusopetukseen, sillä perusopetus on koko ikäluokan kattava kasvatusinstituutio. Argumentointia tukevissa esimerkeissä huomioidaan myös muut formaalin kasvatuksen ja koulutuksen kontekstit varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen samojen ilmiöiden toisintuessa myös niiden piirissä.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 13
Issue: 3
Pages: 26 - 45
DOI: 10.33350/ka.76593
OADOI: https://oadoi.org/10.33350/ka.76593
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2019 Pekka Mertala ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/