University of Oulu

Lehtola, Veli-Pekka (2019) "Lappalainen on kaukaa ovela ja laskelmallinen" : saamelaisten arkipäivän vastarinta E.N. Mannisen teoksissa. Teoksessa Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (toim.) Hiljainen vastarinta. Tampere: Tampere University Press, 81-108. Saatavilla osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7

”Lappalainen on kaukaa ovela ja laskelmallinen” : saamelaisten arkipäivän vastarinta E.N. Mannisen teoksissa

Saved in:
Author: Lehtola, Veli-Pekka1
Organizations: 1Giellagas Institute, University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102835109
Language: Finnish
Published: Tampere University Press, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Description:

Tiivistelmä

Suomessa saamelaisten etnopoliittinen toiminta alkoi muita Pohjoismaita myöhemmin. Avoimen vastarinnan sijasta saamelaiset ovat käyttäneet näkymättömämpiä arkipäivän vastarinnan muotoja, joista artikkelissa tarkastellaan toimintaa Tenon saamelaisten keskuudessa 1920- ja 1930-luvuilla. Aineistona on käytetty erityisesti E. N. Mannisen tekstejä. Hän kuvaa monella tasolla kulttuurista erilaisuutta, joka johtaa oppositioasenteisiin ja -reaktioihin silloin, kun yhteiskunnan omat järjestelmät joutuvat vastakkain enemmistöyhteiskunnan uusien sääntöjen kanssa. Erityisesti porovarkaudet nousivat Mannisen kuvauksissa näkyväksi merkiksi kahden kulttuurin erilaisista arvoista.

see all

ISBN: 978-952-359-000-7
ISBN Print: 978-952-359-001-4
Pages: 81 - 108
Host publication: Hiljainen vastarinta
Host publication editor: Autti, Outi
Lehtola, Veli-Pekka
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
616 Other humanities
Subjects:
Copyright information: © 2019 Tampere University Press ja tekijät. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/