University of Oulu

Laitala, M-L., Toivonen, J., Välitorppa, H., Virtanen, J., Pienten lasten äitien suun terveyteen liittyvät tiedot, asenteet ja tottumukset, Hoitotiede, 2017, vol. 29:1, p. 3-12

Pienten lasten äitien suun terveyteen liittyvät tiedot, asenteet ja tottumukset

Saved in:
Author: Laitala, Marja-Liisa1; Toivonen, Jutta1; Välitorppa, Hilla1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusryhmä
2Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102835178
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2017
Publish Date: 2019-10-28
Description:

Tiivistelmä

Perheessä erityisesti äidillä on suuri merkitys pienten lasten suun terveyteen liittyvän käyttäytymisen kehittymisessä. Suun terveys sekä yleisterveys ovat yhteydessä toisiinsa ja onkin luontevaa, että neuvolassa puhutaan myös suun terveydestä. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa odottavien ja alle kolmivuotiaiden lasten äitien tietämystä, asenteita sekä tottumuksia koskien lasten suun terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Äidit (N = 144) vastasivat kyselyyn vapaaehtoisesti ja anonyymisti neuvolakäynnin yhteydessä. Vastauksia tarkasteltiin frekvenssijakaumina ja ryhmien välisten erojen merkitsevyyttä testattiin khiin neliötestillä ja Fisherin tarkalla testillä. Äidit tiesivät sokerin käytön lisäävän hampaiden reikiintymistä (98 %) sekä fluorin (98 %) ja ksylitolin (98 %) reikiintymistä ehkäisevän vaikutuksen, mutta ientulehduksen etiologia oli heille tuntematon (10 %). Tupakoivien äitien suuhygieniatottumukset olivat huonommat ja he kokivat suun terveytensä heikommaksi verrattuna ei-tupakoiviin äiteihin (p < 0,05). Pienten lasten äidit tarvitsevat lisää tietoa suun terveyteen liittyvistä tekijöistä. Äitejä tulee opastaa ja tukea moniammatillisesti oikeaan suun terveyskäyttäytymiseen ja motivoida tupakoinnin lopettamiseen.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 29
Issue: 1
Pages: 3 - 12
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2017. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.