University of Oulu

Alenius, Kari (2019) Vähemmistöjen kulttuuriautonomialakiin kohdistunut vastustus Virossa 1918–1925. Teoksessa Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (toim.) Hiljainen vastarinta. Tampere: Tampere University Press, 295-318. Saatavilla osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7

Vähemmistöjen kulttuuriautonomialakiin kohdistunut vastustus Virossa 1918–1925

Saved in:
Author: Alenius, Kari1
Organizations: 1Department of History, University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102835208
Language: Finnish
Published: Tampere University Press, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Description:

Tiivistelmä

Luvussa paneudutaan hiljaisen vastarinnan tematiikkaan epätyypillisestä näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ei ole valtahierarkian alatasolla oleva ryhmä, joka vastustaa ylemmältä taholta tulevia määräyksiä, vaan vahva vallankäyttäjäryhmä, joka hegemonisesta asemastaan huolimatta katsoo hyväksi käyttää osin hiljaisen vastarinnan keinoja. Virolaiset puolueet olivat haluttomia vastaamaan myöntävästi maan kansallisten vähemmistöjen taholta esitettyihin toiveisiin vähemmistöjen kansallis-kulttuuristen oikeuksien turvaamisesta. Virolainen enemmistö valitsi avoimen torjunnan sijasta taktiikan, jossa asioita jätettiin käsittelemättä, niitä lykättiin ja käsiteltiin hitaasti.

see all

ISBN: 978-952-359-000-7
ISBN Print: 978-952-359-001-4
Pages: 295 - 318
Host publication: Hilljainen vastarinta
Host publication editor: Autti, Outi
Lehtola, Veli-Pekka
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © 2019 Tampere University Press ja tekijät. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/