University of Oulu

Laitala, Marjo (2019) Omapäisesti laitosvaltaa vastaan. Teoksessa Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (toim.) Hiljainen vastarinta. Tampere: Tampere University Press, 245-268. Saatavilla osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7

Omapäisesti laitosvaltaa vastaan

Saved in:
Author: Laitala, Marjo1
Organizations: 1Faculty of Education, University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102835213
Language: Finnish
Published: Tampere University Press, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen koulukotien lähihistoriaan sijoittuvassa artikkelissani laitokseen sijoitettujen lasten ja nuorten hiljaisen vastarinnan taktiikoita. Taktiikat käsitän peitellyiksi keinoiksi ja toimintatavoiksi, joiden avulla laitosnuoret ovat pyrkineet vaikuttamaan elämäänsä koulukoti-instituution vallanalaisena. Artikkeli perustuu koulukodeissa sotien jälkeen − vuosina 1945−1985 −olleiden haastatteluihin, ja niiden perusteella laitoksissa asetuttiin liian tiukoiksi koettuja sääntöjä ja kontrollia vastaan sekä uhmattiin yleistä moraalikoodistoa.

see all

ISBN: 978-952-359-000-7
ISBN Print: 978-952-359-001-4
Pages: 245 - 268
Host publication: Hiljainen vastarinta
Host publication editor: Autti, Outi
Lehtola, Veli-Pekka
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
516 Educational sciences
5141 Sociology
Subjects:
Copyright information: © 2019 Tampere University Press ja tekijät. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/