University of Oulu

Yli-Panula, Eija: Jeronen, Eila; Inkinen, Jasmin & Sohlman, Samuli (2019) Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa. Teoksessa Rautiainen Matti & Tarnanen, Mirja (toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 425-443. Saatavilla osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/298542

Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa

Saved in:
Author: Yli-Panula, Eija1; Jeronen, Eila2; Inkinen, Jasmin3;
Organizations: 1Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
2Oulun yliopisto
3Turun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102935416
Language: Finnish
Published: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Description:

Tiivistelmä

Digitaaliset opetusmenetelmät on otettu käyttöön lyhyessä ajassa, vaikka niiden soveltuvuutta biologian opetukseen ja oppimiseen on tutkittu vähän. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta selvitetään: a) Mitä digitaalisia opetusmenetelmiä tarkastelluissa artikkeleissa biologian opetuksessa käytetään? b) Mitä biologisia aiheita niiden avulla opiskellaan? c) Mitä tukea ja hyötyä digitaalisista opetusmenetelmistä on biologian oppimiselle? d) Mitä tiedon ja ajattelun tasoja biologian oppimista tukevat menetelmät kehittävät? Kansainvälisissä sarjoissa 2000-luvulla julkaistut 10 biologia oppimista painottavaa artikkelia tutkittiin sisältöanalyysillä. Eniten käytettyj digitaalisia opetusmenetelmiä olivat virtuaalinen kenttäretki, laboratorio ja oppimisohjelma. Aiheet vaihtelivat lajintunnistuksesta biologisiin ilmiöihin. Oppimista tukivat vuorovaikutteisuus, liikuteltavuus ja turvallisuus. Digitaaliset opetusmenetelmät kehittivät oppijoiden yksilöllistä tiedon hallintaa ja ajattelua etenkin asiatietojen ja käsitteiden osalta. Tulokset puoltavat digitaalisten opetusmenetelmien sisällyttämistä biologian opetussuunnitelmiin ja opetukseen.

see all

Series: Ainedidaktisia tutkimuksia
ISSN: 1799-9596
ISSN-E: 1799-960X
ISSN-L: 1799-9596
ISBN: 978-952-5993-26-4
Volume: 15
Pages: 425 - 443
Host publication: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Host publication editor: Rautiainen, Matti
Tarnanen, Mirja
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2019 Kirjoittajat ja Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.