University of Oulu

Vihinen, P., Mäkelä, S., Hernberg, M., Tyynelä-Korhonen, K., Koivunen, J., Edenneen ihomelanooman kehittyvä lääkehoito, Duodecim, 2017, Vol. 133:12, p. 1207-1211

Edenneen ihomelanooman kehittyvä lääkehoito

Saved in:
Author: Vihinen, Pia1; Mäkelä, Siru2; Hernberg, Micaela2;
Organizations: 1Syöpäklinikka, TYKS ja Turun yliopisto
2Syöpäkeskus, HUS ja Helsingin yliopisto
3Syöpäkeskus, KYS
4OYS, Oulun yliopisto ja Medical Research Center Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019103136036
Language: English
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2017
Publish Date: 2019-10-31
Description:

Abstract

Treatment of metastatic cutaneous melanoma has changed with the new immunoactivators and drugs targeting gene mutations. The new treatments alleviate symptoms and extend the life span. The new treatments may be associated with adverse effects differing from those of traditional chemotherapy. Factors predicting the efficacy of the treatments are still largely unknown.

see all

Tiivistelmä

Metastaattisen ihomelanooman hoito on muuttunut uusien immunoaktivaattorien ja geenimutaatioon suunnattujen lääkkeiden myötä. Uudet hoidot helpottavat oireita ja lisäävät elinaikaa. Uusiin hoitoihin saattaa liittyä hankalia, tavanomaisten solunsalpaajien haitoista poikkeavia haittavaikutuksia. Hoitojen tehoa ennustavat tekijät ovat vielä suurelta osin tuntemattomia.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 133
Issue: 12
Pages: 1207 - 1211
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © Duodecim 2017. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.