University of Oulu

Nurkkala, M., Korpelainen, R., Teeriniemi, A-M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Vanhala, M., Kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireilu : väestöpohjainen MOPO-tutkimus, Duodecim, 2017, Vol. 133:1, p. 68-76

Kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireilu : väestöpohjainen MOPO-tutkimus

Saved in:
Author: Nurkkala, Marjukka; Korpelainen, Raija1,2,3; Teeriniemi, Anna-Maria4,5;
Organizations: 1Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka
2Oulun yliopisto, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
3Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, Medical Research Center Oulu (MRC)
4Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, sisätautien tutkimusyksikkö ja Medical Research Center Oulu (MRC)
5Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos
6Oulun yliopistollinen sairaala, perusterveydenhuollon yksikkö ja Medical Research Center
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019110136215
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2017
Publish Date: 2019-11-01
Description:

Abstract

BACKGROUND: Eating disorders in boys are poorly detected in health care.

MATERIAL AND METHODS: Among 922 boys attending evaluation for military service in Oulu, in 2013, disordered eating behavior was assessed by the SCOFF and Eating Disorder Inventory questionnaires (Drive for thinness and Bulimia).

RESULTS: Disordered eating behavior was present in 129 (14%) boys, of whom 57 (44%) were overweight. Every fourth overweight boy had symptoms of eating disorders, typically constant thoughts of weight loss.

CONCLUSIONS: Screening of eating disorders should be included in medical examinations, especially in overweight boys.

see all

Tiivistelmä

AINEISTO JA MENETELMÄT: Tutkimusaineisto koostui 922:sta Oulun alueen vuonna 2013 kutsunnanalaisesta pojasta. Heidän syömishäiriökäyttäytymisensä ydinpiirteitä kartoitettiin SCOFF-kyselyllä sekä Pyrkimys laihuuteen- ja Bulimia-mittareilla, jotka ovat osa kansainvälistä Eating Disorder Inventory -kyselyä. Tutkittaville tehtiin myös terveystarkastus, ja heidän elintapojaan tiedusteltiin.

TULOKSET: Syömishäiriökäyttäytymistä esiintyi 129 pojalla (14 %), joista 57 (44 %) oli ylipainoisia tai lihavia. Joka neljännellä ylipainoisella tai lihavalla oli syömishäiriöoireita, tavallisimmin pakonomaista laihtumisen halua. Tyypillisiä oireita olivat esimerkiksi jatkuva laihduttamisen ajatteleminen (37 %:lla) ja pelko syömisen hallinnan menettämisestä (16 %:lla).

PÄÄTELMÄT: Syömishäiriöoireilua tulisi arvioida osana terveystarkastuksia esimerkiksi seulontaan tarkoitetuilla kyselyillä. Erityisesti ylipainoisia ja lihavia hoidettaessa syömishäiriöoireilun mahdollisuus tulisi muistaa.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 133
Issue: 1
Pages: 68 - 76
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © Duodecim 2017. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.