University of Oulu

Mertala, Pekka (2020) Laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Journal of Early Childhood Education Research Volume 9, Issue 1, 2020, pp. 6–31. https://jecer.org/laaja-alaisen-tieto-ja-viestintateknologiaosaamisen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa-ja-esiopetuksessa/

Laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Saved in:
Author: Mertala, Pekka1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202002195832
Language: Finnish
Published: Suomen varhaiskasvatus, 2020
Publish Date: 2020-02-19
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa esitellään laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukemisen malli varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Malli koostuu kolmesta orientaatioalueesta: oppimisteknologiasta, mediakasvatuksesta ja teknologiakasvatuksesta. Jokainen orientaatioalueista lähestyy tieto- ja viestintäteknologiaa eri näkökulmasta ja niistä muodostuvan kokonaisuuden tarkoituksena on tukea lasten toimijuutta suhteessa tieto- ja viestintäteknologiaan tässä ja nyt sekä tulevaisuussuuntautuneesti. Tieto- ja viestintäteknologia ymmärretään artikkelissa laitteita ja sovelluksia laajempana ilmiönä ja tarkastelun kohteeksi nostetaan myös siihen liittyvät kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Esitetyt näkökulmat tukeutuvat vahvasti varhaiskasvatuksen pedagogisiin traditioihin ja ominaispiirteisiin, joista keskiössä on erityisesti holistisuus. Laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukemisen mallia havainnollistetaan päiväkodeissa toteutettujen projektien ja käytänteiden kautta. Teoreettiset avaukset ja konkreettiset menetelmät käyvät vuoropuhelua Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2016) linjausten kanssa läpi koko artikkelin.

see all

Abstract

This paper presents a transversal model for supporting children’s ICT competence in early childhood education. Besides devices and software, ICT here also refers to cultural and social issues and practices around digital technologies. The model consists of three orientations; technology enhanced teaching and learning, media education, and technology education. Each of the orientations approaches ICT from a different perspective, and the purpose of the model is to support children’s agency in relation to ICT in comprehensive manner. Examples from projects carried out in kindergartens are presented to illustrate how the model can be implemented in practice. Theoretical insights and practical implications in relation to the Finnish national curriculum guidelines for early childhood (2018) and pre-primary education are discussed throughout the paper.

see all

Series: Journal of early childhood education research
ISSN: 2323-7414
ISSN-E: 2323-7414
ISSN-L: 2323-7414
Volume: 9
Issue: 1
Pages: 6 - 31
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2020 Pekka Mertala & Suomen Varhaiskasvatus ry. – Early Childhood Education Association Finland.