University of Oulu

Markus, J. (2019). Koltansaamen Näätämön murteen ja merisaamen välinen koodien sekoittuminen vuonna 1920. Puhe Ja Kieli, 39(2), 165-185. https://doi.org/10.23997/pk.75742

Koltansaamen Näätämön murteen ja merisaamen välinen koodien sekoittuminen vuonna 1920

Saved in:
Author: Juutinen, Markus1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003238726
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2019
Publish Date: 2020-03-23
Description:

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkin koltansaamen Näätämön murteen ja pohjoissaamen merisaamen murteen välistä koodien sekoittumista. Tutkimusaineistona käytän kahdelta kaksikieliseltä puhujalta vuonna 1920 Norjan Näätämössä kerättyjä folkloretekstejä. Aineiston kerääjän Eliel Lagercrantzin mukaan osa teksteistä on merisaamea ja osan kieltä hän kuvailee termillä koltansaamen ja merisaamen sekakieli.

Tutkimuksessa selvisi, että tekstit sisältävät kolme erilaista rekisteriä: koltansaame, merisaame sekä rekisteri, jota kutsun koltansaame-merisaame -rekisteriksi. Kaksi ensimmäistä rekisteriä sisältävät lyhyitä koodinupotuksia toisesta kielestä. Koltansaame-merisaame -rekisteri sisältää sekä kielioppia että sanastoa molemmista kielistä. Kutsun tätä kongruentiksi leksikalisaatioksi. Koska kielet ovat lähisukukieliä ja jakavat sekä perussanaston että paljon yhteisiä kieliopillisia rakenteita, puhuja voi täyttää kielten yhteiset kieliopilliset rakenteet molempien kielten sanastolla. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että aineisto sisältää sekä äänteellisiä että kieliopillisia hybridimuotoja. Äänteelliset hybridimuodot sisältävät äänteellisiä piirteitä molemmista kielistä, kun taas kieliopillisissa hybridimuodoissa yhdestä kielestä peräisin olevaa sanaa on taivutettu toisen kielen mukaisesti.

see all

Series: Puhe ja kieli
ISSN: 1458-3410
ISSN-E: 2342-7213
ISSN-L: 1458-3410
Volume: 2
Pages: 165 - 185
DOI: 10.23997/pk.75742
OADOI: https://oadoi.org/10.23997/pk.75742
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Funding: Artikkeli on kirjoitettu Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin.
Copyright information: © 2019 Kirjoittaja ja Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.