University of Oulu

Mertala, P., Palsa, L., & Slotte Dufva, T. (2020). Monilukutaito koodin purkajana: Ehdotus laaja-alaiseksi ohjelmoinnin pedagogiikaksi. Media & Viestintä, 43(1). https://doi.org/10.23983/mv.91079

Monilukutaito koodin purkajana : ehdotus laaja-alaiseksi ohjelmoinnin pedagogiikaksi

Saved in:
Author: Mertala, Pekka; Palsa, Lauri; Slotte Dufva, Tomi
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003319872
Language: Finnish
Published: Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi, 2020
Publish Date: 2021-03-28
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa esitetään malli laaja-alaisesta ohjelmoinnin pedagogiikasta. Digitalisaation myötä algoritmit lävistävät yhä useampia elämänalueita ja sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaita hallitaan, ohjataan ja kontrolloidaan koodin ja algoritmien avulla. Tätä valta-asetelmaa ei kuitenkaan käsitellä perusopetuksessa vaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjelmointi tarjotaan oppilaille näennäisen arvovapaina päättelyharjoituksina. Tilanne on ristiriidassa osallistumista, demokratiaa ja vaikuttamista korostavien opetussuunnitelmaperusteiden linjausten kanssa. Artikkelissa esitämme, että ohjelmoinnin moniulotteisempi käsittely onnistuu laajentamalla ymmärrystä ohjelmoinnista laajan tekstikäsityksen mukaisesti tekstitapahtumana ja koodista sosiomateriaalisena tekstinä, jolla on aina yhteiskunnallisia ja sosiaalisia seuraamuksia. Teoreettisesti artikkeli tukeutuu erityisesti monilukutaidon pedagogiikkaan, joka tarjoaa sekä pedagogisen viitekehyksen että konkreettisia välineitä siihen, miten ohjelmointiin liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä kuten kriittistä toimijuutta algoritmisessa ja dataistuneessa mediaympäristössä voidaan käsitellä osana perusopetusta.

see all

Series: Media & viestintä
ISSN: 1798-3827
ISSN-E: 2342-477X
ISSN-L: 1798-3827
Volume: 43
Issue: 1
Pages: 21 - 46
DOI: 10.23983/mv.91079
OADOI: https://oadoi.org/10.23983/mv.91079
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
518 Media and communications
Subjects:
Copyright information: © 2020 Pekka Mertala ja Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi.