University of Oulu

Piitulainen, Kirsi, Korhonen, Irja, Husman, Kaj, Jalkanen, Tarja, Kallinen, Mauri, Mastokangas, Kari, Nissinen, Janne, Nyman, Vesa, Vohlonen, Ilkka (2019) Tukimalli työhönpaluuseen selkäleikkauksen jälkeen : asiakasohjaajana työterveyshuolto. Lääkärilehti 74(17): 1048-1051. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/tukimalli-tyohonpaluuseen-selkaleikkauksen-jalkeenasiakasohjaajana-tyoterveyshuolto/

Tukimalli työhönpaluuseen selkäleikkauksen jälkeen : asiakasohjaajana työterveyshuolto

Saved in:
Author: Piitulainen, Kirsi1; Korhonen, Irja2; Husman, Kaj3;
Organizations: 1Keski-Suomen keskussairaala, fysiatrian yksikkö
2Työterveys Aalto
3Finnish Consulting Group
4Kela, Itäinen vakuutuspiiri
5Oulun yliopisto, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
6Keski-Suomen keskussairaala
7Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
8Itä-Suomen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020091870000
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2019
Publish Date: 2020-09-18
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Kokeilussa Keski-Suomessa integroitiin työterveyshuolto muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon potilaiden jatkohoidossa selkäleikkauksen jälkeen.

Menetelmät: Työterveyshuolto arvioi potilaan työkyvyn ja teki työhönpaluusuunnitelman kahdessa viikossa. Hoitoa, kuntoutusta ja työpaikan toimia koordinoi vastuullinen asiakasohjaaja.

Tulokset: Potilaiden sairauspoissaolot lyhenivät 78:sta 38 päivään verrattuna kahden sairaanhoitopiirin lukuihin v. 1998 ja 2013. Yhteistyö toimi, mutta tiedonkulussa oli ongelmia. Kelan päivärahakorvauksia säästyi keskimäärin 2 280 €/potilas.

Päätelmät: Yhteistyö ja työterveyshuollon koordinointi nopeuttivat merkittävästi potilaiden paluuta työhön työkykyisinä.

see all

Abstract

Background: As a trial scheme of the Hospital District of Central Finland, in spring 2017 a project was started to operationally integrate occupational health care with other health care services and social benefits. The aim was to shorten return-to-work (RTW) periods. The project was funded and steered by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health and was supported and implemented with the backing of various stakeholders.

Methods:The investigational group consisted of patients who had undergone back surgery (M51.1) and patients suffering from chronic back pain (M54) who were temporarily unable to work. After an operation or treatment, orthopaedists or physiatrists did not put patients on 2 to 3 months’ sick leave as usual. Instead, within two weeks the patients were referred to occupational health care. The case manager thereafter took care of the necessary support for returning patients to work as soon as possible. The outcome of this case management model was assessed on the basis of the change in the length of the return-to-work period.

Results: The main qualitative change was the way in which the patients were examined and advised with regard to returning to work two weeks after their discharge from hospital. As main quantitative result, instead of the previous recovery periods of 78 days, patients now returned to work in 38 days. If these outcomes are assessed on the basis of the average benefits per patient from the Social Insurance Institution, the cost saving per patient was 2280 euros.

Conclusions: As a new model for integration of occupational health care with the rest of health care and social benefits, case management requires the definition of shared targets and the operational commitment of various actors. If these conditions are fulfilled, the return-to-work periods of both surgical and chronic back pain patients could be significantly shortened and costs of income subsidies reduced.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 74
Issue: 17
Pages: 1048 - 1051
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © 2019 Lääkärilehti.