University of Oulu

Piilonen, Milla, Näpänkangas, Ritva, Tanner, Tarja (2020) Nuuskaus ja tupakointi hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoilla. Lääkärilehti 75(6): 330-333. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/nuuskaus-ja-tupakointi-hammaslaaketieteen-ja-laaketieteen-opiskelijoilla/

Nuuskaus ja tupakointi hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoilla

Saved in:
Author: Piilonen, Milla; Näpänkangas, Ritva; Tanner, Tarja1
Organizations: 1Oulun yliopisto, suun terveyden tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020091870033
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2020-09-18
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Nuuskan käyttö on yleistynyt ja tupakointi vähentynyt Suomessa. Selvitimme Oulun yliopiston hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden tapoja.

Menetelmät: Opiskelijoille (n = 1 165) lähetettiin sähköpostitse kutsu kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastasi 542 opiskelijaa (47 %).

Tulokset: Vastaajista 12,3 % (n = 66) nuuskasi ja 4,5 % (n = 24) tupakoi päivittäin tai satunnaisesti. Nuuskan käyttäjät olivat nuuskanneet keskimäärin 5,1 vuotta (0–13 v), ja tupakoitsijat olivat tupakoineet keskimäärin 8,8 vuotta (2–22 v). Alle puolet nuuskaajista halusi lopettaa nuuskan käytön.

Päätelmät: Nuuskan käyttö oli huomattavasti yleisempää kuin tupakointi. Miehet nuuskasivat enemmän kuin naiset. Tupakoinnissa sukupuolieroa ei havaittu.

see all

Abstract

Background: Snuff use has increased among adolescents and adults in Finland in recent years and smoking has decreased at the same time. The aim of this study was to investigate the use of snuff and smoking among dental and medical students.

Methods: An invitation to a questionnaire survey was sent to the dental and medical students (n = 1165) at the University of Oulu by e-mail. The questionnaire included questions about smoking and snuff use in addition to background information. A total of 542 students (47%) responded to the survey.

Results: Of the respondents, 12.3% (n = 66) used snuff and 4.5% (n = 24) smoked daily or occasionally. On average, snuff users had used snuff for 5.1 years (0–13 years) and smokers had smoked 8.8 years (2–22 years). Less than half of snuff users wanted to give up snuff use.

Conclusions: Snuff use was much more common among dental and medical students at the University of Oulu than smoking. Men used snuff more often than women, but no similar gender difference was found in smoking.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 6
Pages: 330 - 333
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.