University of Oulu

Minna Salmela, Julia Pölönen, Kaisa Tasanen ja Laura Huilaja (2019) Ihopsoriaasia sairastavien potilaiden biologinen lääkehoito Oulun yliopistollisen sairaalan ihotautiklinikassa: potilaiden kliininen kuva ja aiemmat hoidot. 135(15):1395-402. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2019/15/duo15026

Ihopsoriaasia sairastavien potilaiden biologinen lääkehoito Oulun yliopistollisen sairaalan ihotautiklinikassa : potilaiden kliininen kuva ja aiemmat hoidot

Saved in:
Author: Salmela, Minna1; Pölönen, Julia1; Tasanen, Kaisa2,3;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Oulun yliopistollinen sairaala, ihotautien klinikka ja Medical Research Center Oulu
3Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092170182
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-09-21
Description:

Tiivistelmä

Johdanto: Psoriaasi on krooninen tulehduksellinen ihotauti, johon liittyy myös liitännäissairastavuutta. Osa potilaista tarvitsee vaikeisiin tautimuotoihinsa biologisia lääkehoitoja. Biologisilla lääkkeillä hoidettavien ihopsoriaasipotilaiden rekisteri ei ole vielä laajassa käytössä Suomessa, joten kokonaiskuva tästä vaativasta potilasryhmästä on jäänyt vajaaksi.

Menetelmät: Tutkimusaineiston muodostivat 95 potilasta, joille on Oulun yliopistollisessa sairaalassa aloitettu ihopsoriaasin hoitoon biologinen lääke. Sairauskertomusmerkinnöistä kerättiin tietoja potilaiden kliinisestä tilanteesta, liitännäissairauksista sekä aikaisemmin käytetyistä hoidoista.

Tulokset ja päätelmät: Potilaista 86 % oli käyttänyt tavanomaisia systeemisiä psoriaasilääkkeitä. Neljäsosalla potilaista oli ollut käytössä kaksi biologista lääkettä. Potilaista 80 %:lla oli vähintään yksi ja yli puolella vähintään kaksi liitännäissairautta, minkä vuoksi potilasryhmä hyötyisi erityisen paljon kokonaisvaltaisesta terveydentilan tarkastelusta.

see all

Abstract

Patients receiving biologic therapy for psoriasis in Oulu University Hospital : clinical picture and prior treatments

Background: Some European countries collect data in national registers of patients receiving expensive biologic therapy for psoriasis vulgaris. In Finland, a similar register is not yet in active use and the overall picture of this group of patients is therefore lacking.

Patients and methods: Our research material consisted of patients who had received biologic therapy for psoriasis vulgaris in Oulu University Hospital (n = 95).

Results and conclusions: Ustekinumab was the most common biologic agent when only the most recently started agents were considered. One fourth of the patients had tried two different biological agents. It is of note that 80% of the patients had at least one comorbid disease associated with psoriasis. When treating patients with psoriasis, the increased risk for comorbidities should also be taken care of along with the skin disease.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 15
Pages: 1395 - 1402
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.