University of Oulu

Takala, Marjatta, Saarinen, Minna (2020) Opettajan toimijuus muutoksessa : yhteisopetusta pienin askelin. Työelämän tutkimus 18(3): 231-244. https://doi.org/10.37455/tt.97976

Opettajan toimijuus muutoksessa : yhteisopetusta pienin askelin

Saved in:
Author: Takala, Marjatta1; Saarinen, Minna2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092170185
Language: Finnish
Published: Työelämän tutkimusyhdistys, 2020
Publish Date: 2020-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa perehdytään opettajan toimijuuteen tilanteessa, jossa useampi opettaja opettaa yhdessä. Yhteisopetuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ainakin kaksi opettajaa yhdessä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetusta, joka toteutetaan pääasiassa samassa tilassa. Kun opetetaan yhdessä, saadaan luokkaan useamman opettajan osaaminen. Asiantuntijakeskustelujen kautta selvitetään, mitä pedagogit kertovat yhteisopetuksesta ja pohditaan, miten opettajan toimijuus toteutuu, kun opetetaan yhdessä. Tutkimuksemme tulosten mukaan yhteisopetus koetaan hyvänä, mutta sille löytyy selkeitä reunaehtoja. Eri ammattiryhmien (luokan-, aineen- ja erityisopettajien) kertomukset yhteisopettamisesta erosivat toisistaan. Koulutustaustasta riippumatta opettajat näkivät yhteisopetuksen yleensä omaa ammattitaitoa kehittävänä ja parhaassa tapauksessa opettajan perustyötä helpottavana tapana työskennellä. Osa opettajista koki sen lisäävän omaa toimijuutta, mutta osa taas kertoi yhteisopetuksen kapeuttavan toimijuutta. Yhteisopetuksen tekemisen tapaa venytettiin määritelmästä poiketen tarpeiden mukaan.

see all

Teacher agency in change: Baby steps towards co-teaching

Abstract

This study explores teacher agency in co-teaching: a situation where at least two teachers work together — mainly in the same place — to design, implement, and evaluate teaching. Co-teaching brings the skills of several teachers into the classroom. Focus group discussions help to clarify what the pedagogues are saying about co-teaching by considering the ways in which teacher agency is implemented when teaching together. According to the results, co-teaching was regarded a positive experience, but there were some preconditions. The stories told by the various teacher groups (class, subject, and special teachers) were different. Regardless of their educational background, teachers generally considered co-teaching as a way of working that developed their professional skills and, at best, made their everyday work easier. Some of the teachers found co-teaching increased their agency, while others felt it narrowed their agency. By deviating from its strict definition, the implementation of co-teaching was stretched as necessary.

see all

Series: Työelämän tutkimus
ISSN: 0788-091X
ISSN-E: 2670-1758
ISSN-L: 0788-091X
Volume: 18
Issue: 3
Pages: 231 - 244
DOI: 10.37455/tt.97976
OADOI: https://oadoi.org/10.37455/tt.97976
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Kiitämme opetus- ja kulttuuriministeriötä Tuetaan yhdessä -hankkeen rahoituksesta.
Copyright information: © 2020 Työelämän tutkimus. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/