University of Oulu

Mustonen, Antti, Miettunen, Jouko, Laine, Pekka, Niemelä, Solja (2019) Nuorten kannabiksen käyttö, aivojen kehitys ja psykiatriset häiriöt. Lääkärilehti 74(33): 1733-1737. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/nuorten-kannabiksen-kaytto-aivojen-kehitys-ja-psykiatriset-hairiot/

Nuorten kannabiksen käyttö, aivojen kehitys ja psykiatriset häiriöt

Saved in:
Author: Mustonen, Antti1; Miettunen, Jouko2; Laine, Pekka3;
Organizations: 1Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö OYS ja Oulun yliopisto, Medical Research Center Oulu, Seinäjoen keskussairaala, psykiatria
2Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö OYS ja Oulun yliopisto, Medical Research Center Oulu
3Oulun yliopisto, Neurotieteen tutkimusyksikkö, psykiatria OYS, psykiatria
4Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, psykiatria TYKS, psykiatria, riippuvuuspsykiatrian vastuualue
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092275421
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2019
Publish Date: 2020-09-22
Description:

Tiivistelmä

Kannabis on yleisin nuorten käyttämä laiton päihde.

Nuoruus on herkkää aikaa kannabiksen haitoille, sillä keskushermosto kypsyy silloin laaja-alaisesti. Käyttö voi myöhemmin altistaa mielenterveysongelmille ja päihdehäiriölle.

Kannabista käyttävien nuorten ja nuorten aikuisten psyykkistä vointia on syytä arvioida rutiinisti, etenkin jos suvussa esiintyy vakavia mielenterveyden häiriöitä.

see all

Abstract

Cannabis use is the most common form of illicit adolescent substance use. Adolescence is a vulnerable neurodevelopmental period, during which many brain maturation processes take place. Substance use during this critical period may disrupt these processes. Adolescent cannabis use has been associated with dysregulation of the endocannabinoid system which in turn could disrupt the normal maturation of neural networks. Chronic and adolescent onset cannabis use has been associated with mental health problems such as psychotic disorders, mood disorders and amotivation and increases the likelihood for subsequent substance use disorders. However, some adolescents engaging in heavy cannabis use early might be marginalized and socially disadvantaged and come from families with substance use problems. Thus, implementation of effective prevention strategies is needed for both adolescent cannabis use and marginalization.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 74
Issue: 33
Pages: 1733 - 1737
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2019 Lääkärilehti.