University of Oulu

Karppinen, Jaro, Simula, Anna, Lausmaa, Mikko, Paukkunen, Maija, Holopainen, Riikka, Takala, Esa-Pekka (2020) Mistä pitkittynyt alaselkäkipu johtuu? Lääkärilehti 75(16): 960-963. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/mista-pitkittynyt-alaselkakipu-johtuu/

Mistä pitkittynyt alaselkäkipu johtuu?

Saved in:
Author: Karppinen, Jaro1; Simula, Anna2; Lausmaa, Mikko3;
Organizations: 1Oulun yliopisto, fysiatrian klinikka, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Työterveyslaitos, Oul
2ESSOTE ja Oulun yliopisto
3Loisto Terveys Oy ja Oulun yliopisto
4Pihlajalinna, työterveyspalvelut
5Jyväskylän yliopisto ja MoveDoc Oy
6Työterveyslaitos, Helsinki (työskentelyoikeus)
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092275426
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2020-09-22
Description:

Tiivistelmä

Alaselkäkivun kokemukseen ja siitä aiheutuvaan haittaan vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.

Monet selkäkipuun liitetyt myytit, kuten ”huono ryhti”, ovat tutkimustiedon perusteella virheellisiä ja vanhentuneita käsityksiä.

Liikunta on edelleen keskeinen osa selkäkivun ehkäisyä ja hoitoa, mutta yksikään liikuntamuoto tai harjoittelumenetelmä ei ole toista parempi.

Hoidossa tulee tunnistaa kunkin potilaan yksilölliset riskitekijät.

Useimpiin riskitekijöihin voidaan vaikuttaa kuntoutuksella.

see all

Abstract

In low back pain, biological, psychological and social factors impact on both the experience of back pain and the associated disability. Many myths that exist regarding low back pain, such as “bad posture” and “weak deep abdominal and back muscles”, are not based on evidence. Physical activity is still an essential part of the prevention and treatment of low back pain, but no single form of physical activity is better than any other. In the treatment of low back pain, health care professionals should recognize patients’ individual risk factors. Most risk factors can be influenced by optimal rehabilitation.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 16
Pages: 960 - 963
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.