University of Oulu

Mattila, Pyry, Parmanne, Piitu, Rellman, Johanna, Kulmala, Petri, Heikkilä, Teppo, Sumanen, Markku, Kortekangas-Savolainen, Outi, Kaila, Minna, Heistaro, Sami, Halila, Hannu (2020) Lääkäri 2018 : uusinta tutkimustietoa lääkäreistä ja erikoislääkärikoulutuksesta. Lääkärilehti 75(9): 548-552. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/laakari-2018-ndash-uusinta-tutkimustietoa-laakareista-ja-erikoislaakarikoulutuksesta/

Lääkäri 2018 : uusinta tutkimustietoa lääkäreistä ja erikoislääkärikoulutuksesta

Saved in:
Author: Mattila, Pyry1; Parmanne, Piitu2; Rellman, Johanna3;
Organizations: 1Itä-Suomen yliopisto
2Suomen Lääkäriliitto
3TAYS, yhtymähallinto
4Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja Medical Research Center Oulu OYS, lasten ja nuorten klinikka
5Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
6Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
7Turun yliopisto
8Helsingin yliopisto, Clinicum, lääketieteellinen tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092275449
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2020-09-22
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Lääkäri 2018 -tutkimus kartoittaa suomalaisten lääkärien koulutusta, arvoja, ammatti-identiteettiä ja urasuunnitelmia. Tässä artikkelissa keskitymme erikoistumiskoulutuksen kysymyksiin ja kuvaamme tutkimusaineiston.

Menetelmät: Perusjoukon muodostivat alle 70-vuotiaat Suomessa asuvat laillistetut lääkärit, jotka olivat antaneet luvan henkilötietojen luovuttamiselle (n = 23 131). Otokseen valittiin Suomen Lääkäriliiton rekisteristä parillisina päivinä syntyneet lääkärit (n = 11 336). Kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin sähköisellä ja paperilomakkeella. Vastausosuus oli 46 %.

Tulokset: Tärkeimmät erikoisalan valintaan vaikuttaneet tekijät olivat omat taidot ja persoonallisuus sekä alan monipuolisuus. Mahdollisuudella tutkimustyöhön tai yksityissektorilla toimimiseen ei ollut merkittävää vaikutusta. Vastanneista 72 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä erikoislääkärikoulutukseensa.

Päätelmät: Aineisto antaa kattavan kuvan lääkärien taustatiedoista, näkemyksistä ja lääkärikoulutuksen kehitystarpeista vuonna 2018. Erikoisalavalintoihin vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä, ja lääkärit ovat yleisesti tyytyväisiä valintaansa.

see all

Abstract

Background: The Physician 2018 study is the most recent survey of the Physician study series, which began three decades ago. The series consists of surveys conducted every five years. The aim is to obtain information on values, identity, and career planning of Finnish physicians. In addition, the objective is to find out how physicians evaluate their training during medical school and specialization. This article focuses on specialist training, and factors influencing the choice of speciality.

Methods: The study population consisted of physicians under 70 years of age (N = 23,131). The Finnish Medical Association registers were used to draw the sample, and physicians born on even days were chosen for inclusion in the study (n = 11,336). Data were collected using both an electronic form and a mailed questionnaire. The overall response rate was 46%.

Results: Self-appraisal of skills and personal traits had the most impact on the choice of speciality. The second most important factor reported was the versatility of the chosen speciality while the opportunity to do research or to work in the private sector seemed to have only little impact. The study found that 72% of the respondents were quite or very satisfied with their overall speciality training.

Conclusions: The Physician 2018 study provides a broad picture of the background and views of Finnish physicians in 2018. Many factors influence speciality choice, and the effects of these factors vary between individuals. In general, physicians are satisfied with their choice of speciality.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 9
Pages: 548 - 552
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Funding: Kiitokset sosiaali- ja terveysministeriölle, joka tuki taloudellisesti tutkimuksen toteuttamista.
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.