University of Oulu

Lankinen, Petteri, Parkkila, Anna-Kaisa, Roine, Risto P., Turpeinen, Miia (2019) Kirurginen savu toimenpiteissä : henkilöstön riskit ja suojaus. Lääkärilehti 74(43): 2439-2442. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/kirurginen-savu-toimenpiteissa-ndash-henkiloston-riskit-ja-suojaus-3237/

Kirurginen savu toimenpiteissä : henkilöstön riskit ja suojaus

Saved in:
Author: Lankinen, Petteri1; Parkkila, Anna-Kaisa2; Roine, Risto P.3;
Organizations: 1TYKS, Tyks Orto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, hallintokeskus, kehittämispalvelut
2TAYS
3HUS
4OYS-ERVA, Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA ja Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092275518
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2019
Publish Date: 2020-09-22
Description:

Tiivistelmä

Monia sähkökirurgisia instrumentteja käytettäessä syntyy kirurgista savua.

Henkilöstö voi altistua kumulatiivisesti savun haitallisille komponenteille.

Tavallinen kirurginen hengityssuojain antaa yli 90-prosenttisen suojan. Lisäksi tulisi käyttää asianmukaisella suodattimella varustettua paikallista savunpoistolaitteistoa.

Savulle altistumisen ei ole osoitettu lisäävän sairastavuutta tai syöpäriskiä.

see all

Abstract

In this article, we review the evidence on potential hazards of surgical smoke. The purpose is to review the literature and summarize current recommendations for protection against hazards of surgical plume. Operating room personnel are exposed to various hazardous substances and radiation in their work, and the cumulative exposure may lead to increased risk of adverse health events. Due to the possible occupational health and safety risk there is a growing interest in identifying the composition of surgical smoke and the necessary protective measures.

Surgical smoke is formed when electrosurgical instruments are used in cutting and coagulating. The composition and the amount of surgical smoke produced vary. The factors influencing the formation of surgical plume include the type of surgery, the target tissue and its pathology, the type of instrument used and the amount of cutting and coagulating performed. Surgical smoke is composed of gases and vapours, as well as particles of biological origin, including potentially viable pathogens. In addition, surgical smoke contains ultrafine particles which may deposit in the respiratory tract.

Although there is currently no evidence that exposure to surgical smoke causes increased morbidity and mortality, attention to potential hazards of surgical smoke is warranted. General room ventilation and the use of room suction units, primarily designed for capture of liquids, are not sufficient alone to control more substantial exposure to hazards of surgical smoke. The most effective way to control exposure to surgical smoke is to remove smoke at the surgical site using local exhaust ventilation (LEV). Personal filtration masks, such as surgical masks and high filtration masks, are efficient and their use alongside LEV systems is recommended.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 74
Issue: 43
Pages: 2439 - 2442
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © 2019 Lääkärilehti.