University of Oulu

Alenius, S., Saxén, H., Porkka, K., Nurhonen, M. & Kajantie, E. (2019) Lääkärin syntymäpäiviä vietetään useammin alkuvuodesta. Duodecim 135(24): 2428-2434. https://www.duodecimlehti.fi/duo15296

Lääkärin syntymäpäiviä vietetään useammin alkuvuodesta

Saved in:
Author: Alenius, Suvi1; Saxén, Harri2; Porkka, Kimmo3,4;
Organizations: 1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kansanterveyden edistäminen ‑yksikkö
2HUS ja Helsingin yliopisto, Uusi lastensairaala
3HUS, Syöpäkeskus, hematologian klinikka
4HUS, tietohallinto
5Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kansanterveyden arviointi ja ennakointi ‑yksikkö
6Oulun yliopisto, PEDEGO‑tutkimusyksikkö
7Norges teknisk‑naturvitenskapelige universitet
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092475669
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-12-18
Description:

Tiivistelmä

Johdanto: Tilanteita, joissa tiettyyn ikäryhmään kuuluvista vanhimmat, esimerkiksi alkuvuodesta syntyneet, saavat nuorempiin lapsiin verrattuna etua esimerkiksi koulutusjärjestelmässä, kutsutaan suhteellisen iän ilmiöksi. Tutkimme, ovatko lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt muita useammin alkuvuodesta syntyneitä.

Aineisto ja menetelmät: Selvitimme alkuperäistutkimuksessamme suhteellisen iän vaikutusta terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusasteeseen. Aineisto käsitti vuosina 1940–1988 syntyneitä henkilöitä koskevia Valviran ylläpitämän Terhikki-rekisterin sekä Väestörekisterikeskuksen tietoja.

Tulokset: Lääkärit, etenkin miehet, ovat muita todennäköisemmin syntyneet alkuvuodesta. Peruskoulu-uudistus ei ole vähentänyt tätä eroa. Alkuvuodesta syntyneitä on enemmän myös muiden sellaisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden joukossa, joiden pätevyys edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa taikka ammattikorkeakoulu- tai opistotutkintoa.

Päätelmät: Suhteellisen iän ilmiö saattaa olla yksi koulutuksen tasa-arvoon vaikuttavista mekanismeista. Tuloksemme kuvastanevat osittain sitä etumatkaa, joka on kertynyt alkuvuodesta syntyneiden eduksi koulutaipaleen alkuvaiheesta lähtien.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 24
Pages: 2428 - 2434
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.