University of Oulu

Karppinen, Jaro, Kangas, Heli, Paukkunen, Maija, Remes, Jouko, Partanen, Katri (2020) Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa : työnjako ja kokemuksia. Lääkärilehti 75(5): 263-268. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/fysioterapeutin-suoravastaanotto-tuki-ja-liikuntaelinpotilaiden-hoidossatyonjako-ja-kokemuksia/

Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa : työnjako ja kokemuksia

Saved in:
Author: Karppinen, Jaro1,2; Kangas, Heli3; Paukkunen, Maija4;
Organizations: 1Oulun yliopisto, fysiatrian klinikka, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala
2Työterveyslaitos, Oulu
3HUS Tietohallinto, tuotanto- ja teknologiapalvelut, hanketoimisto
4Pihlajalinna, työterveyspalvelut
5Suomen Fysioterapeutit ry
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092475677
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2020-09-24
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat yleistyneet nopeasti. Tarkastelimme muutoksen vaikutusta lääkärien ja fysioterapeuttien työnjakoon.

Menetelmät: Selvitimme työnjakoa suoravastaanottotoiminnassa kirjallisuushaulla ja Suomessa myös verkkokyselyllä.

Tulokset: Kirjallisuuskatsauksen mukaan potilaat olivat tyytyväisiä ja pääsivät nopeammin hoitoon. Toimintamallin ei ole todettu lisänneen fysioterapiapalvelujen tarpeetonta käyttöä eikä heikentäneen potilasturvallisuutta tai hoidon jatkuvuutta. Suomessa suoravastaanotolle ja lääkärille ohjautumisen kriteerit vaihtelivat erityisvastuualueilla. Potilaiden omahoitoisuuden ja yksikön toiminnan arvioitiin parantuneen huomattavasti suoravastaanoton ansiosta. Lääketieteellinen tuki fysioterapeuteille ei aina ollut toimivaa.

Päätelmät: Kokemusten mukaan fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta on vaikuttavaa. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan.

see all

Abstract

Background: Direct access to physiotherapy (DAP) has increased greatly both in Finland and worldwide, and therefore practical issues related to the division of labour between physiotherapists and general practitioners (GPs) are of great interest.

Methods: We performed a literature review of the division of labour between physiotherapists and GPs in DAP. We also carried out a Digium -survey on the national practices of DAP in Finland.

Results: The literature review found 24 articles, and 59 health care professionals responded to the survey. Based on the review, patients were satisfied and had quicker access to care. DAP did not seem to increase the use of physiotherapy services or decrease patient safety or continuity of care. In Finland, the criteria for DAP and GP referral vary greatly by region. The respondents considered that patients’ self-management ability and health care units’ operational effectiveness had improved considerably as a result of DAP. Medical support for physiotherapists was usually available but not always made use of.

Conclusions: On the basis of both the literature review and national experiences DAP is regarded as an effective activity, but further research is needed.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 5
Pages: 263 - 268
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Funding: Kiitämme yhteistyöstä Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiötä.
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.