University of Oulu

Tuomaala, A.-K., Huvinen, E., Kallio, M. & Cederberg-Tamminen, H. (2020) Äidin tyypin 1 diabeteksen vaikutus sikiön ja vastasyntyneen terveyteen. Duodecim 136(10): 1165-1172. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15605.pdf

Äidin tyypin 1 diabeteksen vaikutus sikiön ja vastasyntyneen terveyteen

Saved in:
Author: Tuomaala, Anna-Kaisa1; Huvinen, Emilia2; Kallio, Merja3;
Organizations: 1HUS Lapset ja nuoret, Helsinki
2HUS Naistenklinikka, Helsinki
3OYS Lapset ja nuoret, Oulu
4HUS Endokrinologia, Vatsakeskus, Meilahden sairaala, Helsinki
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092875991
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-05-14
Description:

Tiivistelmä

Tyypin 1 diabetesta sairastavan naisen raskauteen liittyy merkittävästi suurentunut obstetristen komplikaatioiden ja vastasyntyneen hoidontarpeen riski. Viidesosa tyypin 1 diabetesta sairastavien äitien lapsista joutuu vastasyntyneiden teho-osastolle ja joka toinen lastenosastolle hoitoon synnytyksen jälkeen. Tavallisimpia ongelmia ovat hypoglykemia, makrosomia ja siihen liittyvät synnytysvauriot, vastasyntyneen hengitysongelmat, hyperbilirubinemia ja ennenaikaisuus. Tyypin 1 diabetesta sairastavan naisen raskaus vaatii huolellista suunnittelua ja diabeteksen hoidon optimointia ennen raskautta sekä tiivistä moniammatillista seurantaa raskausaikana. Uudet kansainväliset hoitosuositukset korostavat glukoosipitoisuuden vaihtelun vähentämisen merkitystä. Raskauden suunnittelussa ja raskausajan hoitotavoitteena tuleekin olla riittävä aika glukoositavoitteessa (time in range, TIR). Jatkuvan glukoosiseurannan avulla voidaan vähentää äidin glukoosipitoisuuden vaihtelua ja vastasyntyneen ongelmia.

see all

Abstract

Obstetric and neonatal complications are increased in a pregnancy affected by type 1 diabetes. Altogether 20% of neonates of mothers with type 1 diabetes require treatment in the neonatal intensive care unit and over 50% treatment on a pediatric ward in the neonatal period. Most frequent neonatal complications include macrosomia and related birth trauma, hypoglycemia, neonatal respiratory complications, hyperbilirubinemia, and prematurity. Therefore, pregnancies of women with type 1 diabetes require careful planning, pre-pregnancy optimization of treatment, and careful multidisciplinary follow-up during pregnancy. Complications related to macrosomia and hyperinsulinism remain frequent, at least partly due to maternal postprandial hyperglycemia and increased glucose variability. Continuous glucose monitoring significantly reduces maternal glucose variability and neonatal complications.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 10
Pages: 1165 - 1172
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.