University of Oulu

Salmi, Anna-Kaisa (2018) Luulöydöistä vuorovaikutukseen : uusia näkökulmia poron domestikaatioon sekä ihmisen ja poron välisiin suhteisiin. Muinaistutkija 2/2018, 30-38.

Luulöydöistä vuorovaikutukseen : uusia näkökulmia poron domestikaatioon sekä ihmisen ja poron välisiin suhteisiin

Saved in:
Author: Salmi, Anna-Kaisa1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Arkeologia
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092875992
Language: Finnish
Published: Suomen arkeologinen seura, 2018
Publish Date: 2020-09-28
Description:

Tiivistelmä

Oulun yliopistossa käynnistyi syksyllä 2017 Suomen Akatemian ja Euroopan Tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama Domestication in Action — Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction -projekti. Projektin tavoitteena on luoda uusia menetelmiä eläinten, erityisesti poron, domestikaation tutkimukseen. Taustalla on ajatus siitä, että eläinten domestikaation tutkimuksessa perinteisesti käytetyt arkeologiset menetelmät toimivat poron tapauksessa huonosti, johtuen poron ja ihmisen suhteen erityisestä laadusta poronhoidossa. Projektissa keskitytään ihmisen ja poron vuorovaikutukseen pureutuviin menetelmiin, esimerkiksi vetoeläinten käytöstä kertoviin jälkiin luurangossa sekä ruokinnan vaikutukseen luukudoksen stabiili- isotooppikoostumukseen. Projektissa toteutetaan myös osallistuvaa etnografiaa nykyisten poronhoitajien keskuudessa erityisesti liittyen ihmisen ja poron välisiin suhteisiin kilpaporojen koulutuksessa ja kilpailutoiminnassa. Vuorovaikutukseen keskittyvä lähestymistapa haastaa perinteisen tavan ajatella domestikaatiota sellaisena lajien välisenä suhteena, jossa ihminen kontrolloi ja säätelee eläimen elämää. Vuorovaikutusten arkeologinen tunnistaminen auttaa domestikaatioprosessin lisäksi ymmärtämään menneisyyden poronhoitajien suhteita kesyporoihin ja poroja koskevia kulttuurisia käytäntöjä.

see all

Series: Muinaistutkija
ISSN: 0781-6790
ISSN-E: 2489-785X
ISSN-L: 0781-6790
Volume: 2018
Issue: 2
Pages: 30 - 38
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
EU Grant Number: (756431) DOMESTICATION - Domestication in Action - Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction
Copyright information: © 2018. Kirjoittaja ja Muinaistutkija.