University of Oulu

Salmi, Anna-Kaisa (2019) Muinaisen poronhoidon tutkimusta Oulun yliopistossa. Poromies 86(3): 44-47.

Muinaisen poronhoidon tutkimusta Oulun yliopistossa

Saved in:
Author: Salmi, Anna-Kaisa1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092876090
Language: Finnish
Published: Paliskuntain yhdistys, 2019
Publish Date: 2020-09-28
Description:

Tiivistelmä

Poronhoito alkoi kehittyä myöhäisellä rautakaudella, 800-luvulla ja yleistyi elinkeinona 1400–1500-luvuilta alkaen. Vaikka tältä ajanjaksolta on olemassa joitakin poronhoitoa sivuavia kirjallisia lähteitä, esimerkiksi Ottarin kertomus 800-luvun lopulta ja Olaus Magnuksen kirja Pohjoisten kansojen historia 1500-luvulta, on pääosa poronhoidon kehitystä koskevasta tiedosta peräisin arkeologisesta tutkimuksesta.

Poronhoidosta kertovia arkeologisia lähderyhmiä ovat esimerkiksi muinaiset asuinpaikat, uhripaikat ja näiltä paikoilta löytyneet peuran tai poron luut. Arkeologisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää poronhoidon roolia menneisyyden ihmisten elinkeinoissa ja taloudessa, poronhoidon tapoja ja poronhoidon leviämistä eri alueille ajan kuluessa. Arkeologisen tutkimuksen avulla saadaan siis tietoa poronhoidon kehityksestä ja tavoista ajalta, jolta on olemassa niukasti historiallisia lähteitä.

Oulun yliopistossa käynnistyi syksyllä 2017 Suomen Akatemian ja Euroopan Tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama Domestication in Action — Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction -projekti. Projektin tarkoitus on tutkia poronhoidon alkua ja kehitystä arkeologisen tutkimuksen keinoin.

see all

Series: Poromies
ISSN: 0355-0540
ISSN-L: 0355-0540
Volume: 86
Issue: 3
Pages: 44 - 47
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
EU Grant Number: (756431) DOMESTICATION - Domestication in Action - Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction
Copyright information: © 2019 Anna-Kaisa Salmi ja Poromies-lehti.