University of Oulu

Lehenkari, P., Tuovinen, T., Alahuhta, S., Risteli, L., Ylöstalo, P., Rämet, M., Parkkila, S., Happo, S., Kaarniranta, K., Blom, N., Ritvos, O., Kähäri, V-M., Leivo, I. & Heikinheimo, M. (2020) Yhtenäiset vaatimukset lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorintutkinnolle Suomessa. Duodecim 136(6): 633-640. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15458.pdf

Yhtenäiset vaatimukset lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorintutkinnolle Suomessa

Saved in:
Author: Lehenkari, Petri1; Tuovinen, Timo2; Alahuhta, Seppo3;
Organizations: 1OYS kirurgia ja Oulun yliopisto
2Suomen Lääkäriliitto, OY, Lapin sairaanhoitopiiri
3OYS anestesia ja tehohoito ja Oulun yliopisto
4Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto
5Oulun yliopisto, OYS
6Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja OYS Lastenklinikka
7Tampereen yliopisto
8Itä-Suomen yliopisto
9Itä-Suomen yliopisto ja KYS Silmätaudit
10Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu, Helsingin yliopisto
11Helsingin yliopisto
12Tyks Ihoklinikka, Turun yliopisto
13Turun yliopisto ja Tyks
14Helsingin yliopisto ja Hyks Lastenklinikka
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976151
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-03-18
Description:

Tiivistelmä

Oulussa järjestettiin 13.6.2018 lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorintutkinnon konsensuskokous, jossa käytiin läpi vallitsevia käytäntöjä ja muutostarpeita. Ohjeellinen tutkinnon laajuus on neljä vuotta kokopäiväistä työtä, ja muodollisesti tutkinnon myöntää yhtä yliopistoa lukuun ottamatta aina vastaava tiedekunta. Ohjaajia on tyypillisesti kahdesta kolmeen, ja yksi on pääohjaaja. Seurantaryhmä on käytössä tai ollaan ottamassa käyttöön kaikissa yliopistoissa. Aktiivinen seurantaryhmä tukee merkittävästi ohjausprosessia. Väitöskirjojen asiantuntijoina toimivat esitarkastajat ja vastaväittäjät ovat yleensä muualta kuin suorituspaikan yliopistosta. Osittain tästä syystä suuria eroja eri yliopistojen tohtorintutkinnon vaatimusten välillä ei todettu. Haasteena väitöskirjatyössä on kliinisen työn paine ja nuorten kollegoiden ruuhkavuosien kuormittuminen, mitkä heikentävät mahdollisuuksia tutkimustyöhön. Myönteisiä muutoksia ovat olleet tohtoriopintojen systematisoituminen sekä ohjaamisen tason ja väitöskirjantekijöiden tuen paraneminen. Kaikki osallistuneet kannattivat käytäntöjen vakiinnuttamista ja yhtenäistämistä säännöllisellä konsensuskokoustyöskentelyllä.

see all

Abstract

On June 13, 2018 a consensus meeting of the PhD degree in medicine and dentistry was held in Oulu to review the prevailing practices and assess the needs for change. The PhD degree should be completed in four years of full-time work and, except for one university, is formally awarded by the respective faculty. There are typically two or three supervisors, one acting as the principal supervisor. The follow-up group is or is being implemented in all universities and provides support to the process. To ensure objectivity, pre-examiners and opponents are not usually affiliated to the university granting the degree. This in part explains the relatively similar requirements. One of the challenges in PhD studies is how to combine time-consuming clinical work and requirements of the daily family life with research work. Recent positive changes include the systematization of doctoral studies and improvement in the level of guidance and support from both supervisors and follow-up committees. All participants of the consensus meeting supported the goal to consolidate and harmonize the doctoral training practices in Finland.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 6
Pages: 633 - 640
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.