University of Oulu

Melkas, S., Rantanen, K., Strandberg, T., Erkinjuntti, T. & Jokinen, H. (2020) Voidaanko aivojen valkean aineen muutoksia ehkäistä?. Duodecim 136(11): 1291-1299. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15629.pdf

Voidaanko aivojen valkean aineen muutoksia ehkäistä?

Saved in:
Author: Melkas, Susanna1; Rantanen, Kirsi1; Strandberg, Timo2,3;
Organizations: 1Neurologia, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala
2Sisätaudit ja kuntoutus, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala
3Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
4Neuropsykologia, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala
5Psykologian ja logopedian osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976154
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-05-28
Description:

Tiivistelmä

Aivojen pienten suonten tautiin liittyviä valkean aineen muutoksia voidaan ehkäistä ja jo kehittyneiden muutosten etenemistä hidastaa. Verenpaineen hoitaminen ja tupakoimattomuus ovat keskeisiä, ja ennen kaikkea tulee toimia ajoissa eli ennen mahdollisia laajoja patologisia muutoksia pienissä suonissa. Verenpainetta on syytä mitata ja tarvittaessa hoitaa jo nuoresta aikuisiästä alkaen. Myös kolesterolipitoisuutta pienentävällä hoidolla saattaa olla merkitystä.

see all

Abstract

In this review we have gathered information on how to prevent vascular white matter changes and how to slow down their progression. It is important to control blood pressure and avoid smoking, above all in an early phase when the small vessels are without widespread pathological changes. Blood pressure must be measured and treated, if needed, already in young adulthood. Cholesterol-lowering treatment may also help prevent white matter changes.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 11
Pages: 1291 - 1299
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.