University of Oulu

Mäkäräinen-Uhlbäck, E. & Rautio, T. (2020) Vatsaontelon sulkeminen : miten ehkäisen arpityrän?. Duodecim 136(11): 1339-1345. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15630.pdf

Vatsaontelon sulkeminen : miten ehkäisen arpityrän?

Saved in:
Author: Mäkäräinen-Uhlbäck, Elisa1; Rautio, Tero1
Organizations: 1Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976155
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-05-28
Description:

Tiivistelmä

Suomessa leikataan vuosittain noin 1 650 arpityrää. Euroopan Tyräyhdistys (European Hernia Society, EHS) julkaisi vuonna 2015 laajaan kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvan suosituksen vatsaontelon sulusta arpityrien välttämiseksi. Sen mukaan arpityrän ehkäisyssä on oleellista sulkea laparotomiahaava käyttämällä hitaasti sulavaa monofilamenttilankaa vähintään neljä kertaa haavan mitan verran. Lisäksi jos potilaan arpityräriski on suuri, vatsaontelon sulun yhteydessä ulompaan lihaskalvoon tai lihaksen alle kiinnitettävät verkot saattavat vähentää myöhempiä arpityriä. Verkoista näyttävät eniten hyötyvän potilaat, joiden arpityräriski on erityisen suuri joko tietyntyyppisen leikkauksen tai perussairauden takia. Tutkimustieto tyriä ehkäisevien verkkojen hyödyistä ja turvallisuudesta on vielä niukkaa, mutta käyttökokemusten ja tutkimustulosten karttuessa verkkojen käyttö saattaa yleistyä.

see all

Abstract

European Hernia Society (EHS) published 2015 a recommendation of abdominal wall closure based on a wide literature review. According to the recommendation, a correct wound closure technique with sufficient length of slowly absorbable monofilament suture is highly recommended for all patients regardless of later risk of abdominal wall hernias. Preventive meshes may decrease the incidence of abdominal wall hernias when used on patients at special risk for incisional hernia, either due to surgical procedure or individual risk factors. As the evidence on the effectiveness and safety of preventive meshes is growing, they are likely to be more commonly used.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 11
Pages: 1339 - 1345
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.