University of Oulu

Ikäheimo, T. & Jaakkola, J. (2019) Ulkoilman äärilämpötilojen terveysvaikutukset ja niihin varautuminen. Duodecim 135(22): 2159-2166. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15206.pdf

Ulkoilman äärilämpötilojen terveysvaikutukset ja niihin varautuminen

Saved in:
Author: Ikäheimo, Tiina1,2,3; Jaakkola, Jouni1,2,3
Organizations: 1Oulun yliopisto, ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus
2Medical Research Center, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
3World Health Organization Collaborating Center in Global Change, Environment and Public Health
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976177
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-11-20
Description:

Tiivistelmä

Kylmässä tai kuumassa ympäristössä ihanteellisesta poikkeava lämpötila, sen nopea muutos tai pitkittynyt pakkas- tai hellejakso saavat aikaan kehon fysiologisia vasteita, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen. Lämpötilojen poikkeavuuksille herkkiä väestöryhmiä ovat muun muassa kroonisesti sairaat, iäkkäät, lapset, ulkotyöntekijät tai heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat. Maailmanlaajuisesti ja Suomessa viileästä lämpötilasta aiheutuu enemmän terveyshaittoja kuin kuumasta. Ilmastonmuutos lisää lämpimän ja vähentää kylmän sään haittavaikutuksia Suomessa. Se edellyttää sopeutumista, johon liittyy pitkän ja lyhyen tähtäimen varautumista sekä sen laajaa sektorirajat ylittävää systemaattista toteuttamista. Eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen ja ajantasaiset, herkät väestöryhmät huomioivat varoitusjärjestelmät ovat avaimia tehokkaampaan suojautumiseen ja haitallisten terveystapahtumien vähentämiseen ja ehkäisyyn.

see all

Abstract

Either low or high environmental temperatures, their rapid change, or a cold and a heat spell cause physiological changes that directly or indirectly affect human performance and health. Populations susceptible to environmental temperature are those with chronic diseases, the elderly, children, outdoor workers or persons with low socioeconomic status. Globally, and in Finland, low temperature causes more adverse health effects than high temperatures. Climate change, however, increases the harmful health effects of heat and reduces those of cold. Climate change requires adaptation involving short- and long-term preparedness and broad multisector co-operation for its systematic implementation. Increasing awareness and real-time monitoring with warning systems are keys to successful protection and reducing or preventing adverse health effects.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 22
Pages: 2159 - 2166
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.