University of Oulu

Reito, A., Raittio, L. & Helminen, O. (2020) Tutkimustulokset eivät toistu : missä syy? Duodecim 136(10): 1155-1163. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15580.pdf

Tutkimustulokset eivät toistu : missä syy?

Saved in:
Author: Reito, Aleksi1; Raittio, Lauri1; Helminen, Olli2,3
Organizations: 1Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
2Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka
3Oulun yliopistollinen sairaala, kirurgian klinikka
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976178
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-05-14
Description:

Tiivistelmä

Tieteellisten havaintojen toistettavuus on keskeisin luotettavan tutkimuksen ominaisuus. Tutkimuslöydös on uskottava, jos se on toistettavissa aina uudelleen. Toistettavuusongelmalla tarkoitetaan, että aiemmin julkaistut tutkimuslöydökset eivät ole vahvistettavissa tai todennettavissa uusissa, riippumattomissa tutkimuksissa. Toistettavuusongelman tärkeimpiä syitä ovat tilastollisen merkitsevyyden tarkoitushakuinen etsiminen ("kalastelu"), virheelliset tilastolliset menetelmät ja toimintatavat, pieni tilastollinen voima sekä erilaiset harhakäsitykset. Tieteellisiä tutkimuksia lukevan on tärkeää ymmärtää, millaiset keinot toisaalta vahvistavat ja toisaalta heikentävät tutkimustulosten toistettavuutta.

see all

Abstract

Reproducibility of scientific findings and results is in the core of modern science. Issue of irreproducibility is raised when previous finding cannot be replicated or reproduced in a new, separate experiment. Major issues resulting in problems with reproducibility are fishing, flawed statistical methods and procedures, low statistical power and misconceptions in general. Clinicians and researchers who read and assimilate scientific research papers must understand which factors are crucial for reproducibility of the studies and which factors should be a cause for concern.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 10
Pages: 1155 - 1163
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.