University of Oulu

Uusi-Mäkelä, M. & Rämet, M. (2020) Syöpäimmunologian tulevaisuus : immunologisesti kylmä syöpäkudos kuumaksi. Duodecim 136(10): 1147-1154. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15604.pdf

Syöpäimmunologian tulevaisuus : immunologisesti kylmä syöpäkudos kuumaksi

Saved in:
Author: Uusi-Mäkelä, Meri1; Rämet, Mika1,2
Organizations: 1Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
2PEDEGO-tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976183
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-05-14
Description:

Tiivistelmä

Terveissä kudoksissa elimistön puolustussolut eliminoivat premalignit solut. Ymmärrys soluvälitteisen immuniteetin negatiivisesta säätelystä on tarjonnut mahdollisuuden immuunivasteen hiljentäjämolekyylien toimintaa estävien vasta-aineiden eli immuuniaktivaation vapauttajien (checkpoint inhibitors) menestyksekkäälle käytölle syöpien hoidossa. Valitettavasti näiden hoitojen teho jää tyypillisesti väliaikaiseksi, mikä johtuu syövän kyvystä piiloutua puolustussolujen eliminoinnilta immuunivastetta hiljentävän mikroympäristön avulla. Tulevaisuuden syöpähoitojen yhtenä tavoitteena on syövän mikroympäristön tapauskohtaisen karakterisoinnin jälkeen räätälöidä hoito, jotta syöpäkudos altistuisi jälleen immuunipuolustukselle.

see all

Abstract

In healthy tissues, immune cells eradicate premalignant cells. Growing understanding of the negative regulation of cellular immunity has provided an opportunity to use immune checkpoint inhibitors as effective means to treat cancer. Unfortunately, the efficacy of these treatments is often not permanent as the tumour microenvironment becomes immunosuppressive. In other words, the tumour becomes immunologically cold. One major goal for future cancer treatments is to be able to make cancer cells visible again for the immune system with the help of detailed characterization of the tumour microenvironment.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 10
Pages: 1147 - 1154
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.