University of Oulu

Järvelä, I., Rahikkala, E., Bode, M., Varilo, T. & Norio, R. (2020) Suomalainen tautiperintö laajenee : aivojen paksupoimuisuutta aiheuttava CRADD-geenin mutaatio on rikastunut väestöömme. Duodecim 136(1): 37-42. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15326.pdf

Suomalainen tautiperintö laajenee : aivojen paksupoimuisuutta aiheuttava CRADD-geenin mutaatio on rikastunut väestöömme

Saved in:
Author: Järvelä, Irma1; Rahikkala, Elisa2,3; Bode, Michaela K.4;
Organizations: 1Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto, Helsingin yliopisto
2PEDEGO-tutkimusryhmä ja Medical Research Center Oulu, Oulun yliopisto
3Oulun yliopistollinen sairaala, perinnöllisyyspoliklinikka
4Oulun yliopistollinen sairaala, kuvantaminen
5Espoo
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020092976184
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-01-09
Description:

Tiivistelmä

Suomesta on löytynyt peittyvästi periytyvä, aivojen paksupoimuisuutta aiheuttava aivosairaus, joka johtaa lievään tai keskivaikeaan kehitysvammaisuuteen. Taudin ensioireena todetaan yleensä puheen kehityksen viivästyminen, ja aivojen magneettikuvauksessa havaitaan otsa- ja ohimolohkojen alueelle painottuva aivokuoren paksupoimuisuus eli pakygyria. Nuorella aikuisiällä alkavia neuropsykiatrisia oireita esiintyy noin puolella potilaista. Taudin aiheuttaa CRADD-geenin perustajageenivirhe c.509G>A p.Arg170His. Kyseinen geenivirhe on rikastunut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle, jolla sen kantajataajuus on 1:80. Kaikilta suomalaisilta potilailta on löytynyt sama geenivirhe homotsygoottisena, ja se voidaan todeta kohdennetulla geenitestillä. CRADD-geenin tehtävä on muun muassa edistää hermosolujen ohjelmoitunutta solukuolemaa. Suomalaista alkuperää olevia potilaita on löytynyt tähän mennessä 23, joten CRADD-geenivirheen aiheuttaman aivojen paksupoimuisuuden voidaan katsoa kuuluvan suomalaiseen tautiperintöön.

see all

Abstract

A new founder mutation underlying autosomal recessive brain disease has been identified in Finland. The hallmark of the disease is pachygyria in frontotemporal predilection that leads to mild to moderate intellectual disability. The disease can be suspected based on delayed language development. Neuropsychiatric symptoms starting in young adulthood are present in about half of the patients. The disease is caused by a founder mutation c.509G>A p.Arg170His in the CRADD gene that is enriched in Northern Ostrobothnia and North Eastern Finland with a carrier frequency of 1:80. All Finnish patients are homozygous for the founder mutation that can be detected using a genetic test. The CRADD gene functions to promote apoptosis. To date, the total number of known patients of Finnish origin is 23, indicating an enrichment of the disease in the isolated Finnish population.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 1
Pages: 37 - 42
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
3111 Biomedicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.