University of Oulu

Harju, T., Kankaanranta, H. & Ilmarinen, P. (2019) Aikuisen astman ilmiasujen kirjo on laaja : ilmiasu ohjaa hoidon valintaa. Duodecim 135(18): 1769-1776. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15137.pdf

Aikuisen astman ilmiasujen kirjo on laaja : ilmiasu ohjaa hoidon valintaa

Saved in:
Author: Harju, Terttu1,2; Kankaanranta, Hannu3,4; Ilmarinen, Pinja3
Organizations: 1Medisiininen tulosalue, sisätaudit ja keuhkosairaudet, Oulun yliopistollinen sairaala
2Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
3Keuhkosairauksien tulosyksikkö, Seinäjoen keskussairaala
4Keuhkosairaudet, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020093076227
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-09-30
Description:

Tiivistelmä

Aikuisen astman ilmiasua määrittelee astman alkamisikä. Aikuisen astma voi olla allerginen, lapsuudessa alkaneen astman kaltainen sekä elinympäristön, altisteiden, lääkehoidon, ikääntymisen ja liitännäissairauksien vuosien kuluessa muokkaama. Aikuisena alkaneen astman eri ilmiasuja on viime aikoina tunnistettu, ja niihin vaikuttavat tavanomaisten astmamekanismien lisäksi merkittävästi lihavuus, tupakointi ja monisairastavuus. Aikuisena alkavan astman ilmiasujen kirjo on laaja. Tulehdustyyppi vaihtelee, ja ilmiasu vaikuttaa hoidon valintaan. Eri ilmiasujen ennuste ja hoitovaste vaihtelevat. Ikääntyneen astma voi olla varhain ilmaantunut ja koko eliniän jatkunut allerginen astma. Iäkkään uusi astma taas on usein ei-atooppinen, ja remissio on harvinainen. Useat samanaikaiset sairaudet, merkittävä astmaan liittyvä sairastavuus, monilääkitys sekä lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset tekevät iäkkäiden astman hoidosta vaativaa.

see all

Abstract

The phenotype of asthma in adults is determined by the age of onset of asthma. Adult-onset asthma can be allergic, reminiscent of childhood asthma, or shaped over the years by the living environment, exposure, drug treatments, aging, and comorbidities. Various phenotypes of adult-onset asthma have recently been identified and are significantly influenced by obesity, smoking and multimorbidity in addition to the usual mechanisms of asthma. The spectrum of phenotypes of adult-onset asthma is wide. The type of inflammation varies and phenotype influences the choice of therapy. The prognosis and treatment response of different phenotypes vary. Asthma in the elderly can be an early-onset allergic asthma having persisted throughout life. New-onset asthma, on the other hand, is often non-atopic and remission is rare. Multiple concurrent diseases, significant asthma-related morbidity, multiple medications, and drug interactions and adverse effects make the treatment of asthma in the elderly challenging.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 18
Pages: 1769 - 1776
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.