University of Oulu

Kettunen, R., Suvisaari, J., Tiihonen, J., Ruskoaho, H. & Huikuri, H. (2020) Psyykenlääkkeet ja sydän. Duodecim 136(12): 1411-1418. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15658.pdf

Psyykenlääkkeet ja sydän

Saved in:
Author: Kettunen, Raimo1; Suvisaari, Jaana2; Tiihonen, Jari3,4;
Organizations: 1Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, Kuopio
2Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto, Helsinki
3Karoliininen instituutti, Tukholma
4Itä-Suomen yliopisto, kliininen lääketiede, oikeuspsykiatria, Kuopio
5Helsingin yliopisto, farmakologian ja lääkehoidon osasto
6OYS:n kardiologian klinikka, Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020093076233
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-06-11
Description:

Tiivistelmä

Monet masennus- ja psykoosilääkkeet pidentävät QT-aikaa ja voivat siten altistaa käyttäjänsä äkkikuolemalle. Näiden lääkkeiden aloitus edellyttää riskinarviointia ja jatkuva käyttö muun muassa EKG-seurantaa. Varsinkin klotsapiini voi aiheuttaa kardiomyopatian tai ennen sitä myokardiitin, jonka ilmetessä lääkitys kannattaa keskeyttää. Monet psykoosilääkkeet huonontavat kardiologista riskiprofiilia, sillä ne lisäävät painoa ja muuttavat glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaa. Psyykenlääkehoitoja aloitettaessa kannattaa tehdä kardiovaskulaarinen riskinarvio, ja heti, kun potilaan psyykkinen tila sen sallii, puuttua erityisesti tupakointiin ja painon lisääntymiseen elintapainterventiolla tai jopa lääkitystä muuttamalla. Psyykenlääkkeiden sekä sydän- ja verisuonitautilääkkeiden välillä esiintyy merkittäviä yhteisvaikutuksia. Eräät masennuslääkkeet voivat aiheuttaa vuotokomplikaatioita tukosta estävien lääkkeiden ja antikoagulanttien kanssa. Yhteisvaikutusriski on erityisen suuri monilääkityillä vanhuksilla.

see all

Abstract

Some psychotropic drugs cause QT prolongation, increasing the risk of ventricular tachycardia and sudden death. Evaluation of the risks and benefits of these drugs when starting treatment and monitoring ECG and symptoms are highly recommended. Recognition of clozapine-induced myocarditis and drug switching may prevent the development of irreversible cardiomyopathy. Smoking cessation and other lifestyle interventions to prevent diabetes and cardiovascular disease are important treatment elements for psychiatric patients. Weight gain and dyslipidemia are associated with many antipsychotic drug treatments, needing continuous surveillance. Some antidepressants may increase bleeding complications when used with antithrombotic agents.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 12
Pages: 1411 - 1418
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.